ระยองวันนี้
ระยอง ออกโครงการ”หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ที่โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเอง 7 ตำบลมะขามคู่

วันที่ 20 ส.ค. 2553 )
ชวลิต ศรีสิงห์ ส.ปชส.ระยอง

ระยอง ออกโครงการ”หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ที่โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเอง 7 ตำบลมะขามคู่
 
นายสุพีร์พัฒน์ จองพานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เปิดเผยว่า จังหวัดระยอง กำหนดจัดโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดระยอง ครั้งที่ 8/2553 ในวันอังคารที่ 24 สิงหาคม 2553 ณ โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 7 ตำบลมะขามคู่ อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง โดยมีนายสยุมพร ลิ่มไทย ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานโครงการ
 
สำหรับการออกหน่วยในครั้งนี้ มีส่วนราชการ หน่วยงานเอกชน รัฐวิสาหกิจ ออกให้บริการประชาชนนอกสถานที่ ทั้งนี้มีการมอบเงินสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระยอง การมอบถุงยังชีพ 500 ราย จากเหล่ากาชาดฯ 100 ชุด องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 400 ชุด พร้อมกันนี้มีการประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ เพื่อรับทราบปัญหา ข้อเสนอแนะและพิจารณาเพื่อกำหนดแนวทางการแก้ไข จึงขอเชิญประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวร่วมเข้ารับบริการในโครงการนี้
 
 
ชวลิต  ศรีสิงห์    ส.ปชส.ระยอง

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง
ชั้น 3 ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150
โทร. 0 3869 4101-2 โทรสาร 0 3869 4103