ระยองวันนี้
ฯพณฯ สุวัจน์ ลิปตพัลลภ อดีตรองนายกรัฐมนตรี เดินทางมาเป็นประธานโครงการ “1 ล้านกล้า ถวายพ่อ” จัดโดย ปตท.

วันที่ 20 ส.ค. 2553 )
ชวลิต ศรีสิงห์ ส.ปชส.ระยอง

ฯพณฯ สุวัจน์ ลิปตพัลลภ อดีตรองนายกรัฐมนตรี เดินทางมาเป็นประธานโครงการ "1 ล้านกล้า ถวายพ่อ” จัดโดย ปตท.
 
นายสยุมพร ลิ่มไทย ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เปิดเผยว่า จังหวัดระยองได้รับการประสานงานจาก ปตท. ร่วมโครงการ "1 ล้านกล้า ถวายพ่อ” เพื่อเฉลิมพระเกียรติแห่งพระบรมราชาภิเษกปีที่ 60 โดยกิจกรรมปลูกต้นกล้าพันธุ์ไม้ จำนวน 40,000 ต้น ในวันเสาร์ที่ 21 สิงหาคม 2553 เวลา 09.00 น. ณ บ้านหนองฆ้อ หมู่ที่ 7 ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง โดยมีเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการประมาณ 2,000 คน
 
จังหวัดระยอง จึงประชาสัมพันธ์เชิญชวนชาวจังหวัดระยอง และประชาชนในเขตพื้นที่ดังกล่าว ตลอดจนผู้สนใจทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรมของโครงการในวันเสาร์ที่ 21 สิงหาคม 2553 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
 
 
ชวลิต  ศรีสิงห์    ส.ปชส.ระยอง

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง
ชั้น 3 ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150
โทร. 0 3869 4101-2 โทรสาร 0 3869 4103