ระยองวันนี้
จังหวัดระยองประชุมการจัดทำตราสินค้าด้านการท่องเที่ยวจังหวัดระยอง (Rayong Branding)

วันที่ 13 พ.ค. 2559 (จำนวนคนอ่าน 227 คน)
(ส.ปชส.ระยอง)

จังหวัดระยองประชุมการจัดทำตราสินค้าด้านการท่องเที่ยวจังหวัดระยอง (Rayong Branding)
 
          เมื่อเวลา 16.30 น. วันที่ 12 พ.ค. 2559 ที่ห้องประชุมสิงห์บุรานุรักษ์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง นายมนตรี ชนะชัยวิบูลย์วัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยองเป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการคณะทำงานเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง โดยมีประเด็นที่นำมาปรึกษาหารือร่วมกันคือ การพิจารณาสัญญาลักณ์ และ Mascot สำหรับแบรนด์ "Rayong Surpris” ทบทวนติดตาทผลการดำเนินงานที่ผ่านมา การสนับสนุนแบรนด์จังหวัดระยอง การเรียนเชิญผู้สนับสนุนแบรนด์จังหวัดระยอง มี 4 ระดับคือ
Package Diamond Sponsor โดยสนับสนุนเป็นเงิน 10 ล้านบาท (มีแบรนด์เดียวเท่านั้น)
Package Platinum Sponsor โดยสนับสนุนเป็นเงิน 5 ล้านบาท (มี 3 แบรนด์เท่านั้น)
Package Gold Sponsor โดยสนับสนุนเป็นเงิน 2 ล้านบาท
Package Silver Sponsor โดยสนับสนุนเป็นเงิน 5 แสนบาท
สิทธิ์ต่างๆ เช่น สิทธิ์ในการขึ้นโลโก้คู่กับโลโก้แบรนด์ระยอง ในสื่อต่างๆ เช่นวิดีโอไวลัล โฆษณานิตยสาร โฆษณาหนังสือพิมพ์ โฆษณาออนไลน์ ป้ายธงญี่ปุ่น สื่อป้ายขนาดใหญ่ตามสถานที่สำคัญของจังหวัด..เป็นต้น
 
ส.ปชส.ระยอง/ข่าว

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง
ชั้น 3 ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150
โทร. 0 3869 4101-2 โทรสาร 0 3869 4103