ระยองวันนี้
เครือข่ายคนรักในหลวงจังหวัดระยอง จัดพิธีรับมอบเสื้อตราสัญลักษณ์ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดระยอง เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสถาบันพระมหากษัตริย์

วันที่ 13 พ.ค. 2559 (จำนวนคนอ่าน 286 คน)
(ส.ปชส.ระยอง)

เครือข่ายคนรักในหลวงจังหวัดระยอง จัดพิธีรับมอบเสื้อตราสัญลักษณ์ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดระยอง เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสถาบันพระมหากษัตริย์
 
          เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2559 ที่หอประชุมวัดบ้านค่าย อ.บ้านค่าย จ.ระยอง นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีมอบเสื้อตราสัญลักษณ์ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดระยอง ให้แก่สมาชิกชมรมรักในหลวงจังหวัดระยองใน อ.บ้านค่าย จำนวน 200 คน โดยมีนายอลงกรณ์ แอคะรัจน์ นายอำเภอบ้านค่าย
 
นายโนชญ์ ชาญด้วยกิจ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดระยอง ร่วมเป็นเกียรติ โดยภายในงานนอกจากจะมีพิธีมอบเสื้อตราสัญลักษณ์แล้ว ยังได้มีกิจกรรมการบรรยายเรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ พร้อมกับสมาชิกที่เข้ารับมอบเสื้อตราสัญลักษณ์ยังได้พร้อมกันกล่าวคำปฏิญาณตนที่จะจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ร้องเพลงสุดดีมหาราชา และสรรเสริญพระบารมีอีกด้วย นายโนชญ์ ชาญด้วยกิจ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดระยอง กล่าวว่า ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดระยอง จัดตั้งขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2558 ด้วยการสนับสนุนของมูลนิธิพอเพียง มีวัตถุประสงค์สนับสนุนให้ประชาชนได้น้อมนำ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน และเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสถาบันพระมากษัตริย์ รวมถึงสนับสนุนกิจกรรมของภาครัฐและองค์กรอื่นๆ โดยกิจกรรมหลักของชมรมคนรักในหลวงจังหวัดระยองที่จะขับเคลื่อน ประกอบด้วย สร้างความรู้ความเข้าในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสถาบันพระมหากษัตริย์ ....
 
วฐิต กลางนอก/ข่าว

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง
ชั้น 3 ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150
โทร. 0 3869 4101-2 โทรสาร 0 3869 4103