ระยองวันนี้
ครูในจังหวัดระยอง กว่า 1,500 คน สนใจเทเลคอนเฟอเร้นท์ “นายกรัฐมนตรีพบเพื่อนครู”เพื่อให้รับทราบแนวทางการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ

วันที่ 13 พ.ค. 2559 (จำนวนคนอ่าน 245 คน)
(ส.ปชส.ระยอง)

ครูในจังหวัดระยอง กว่า 1,500 คน สนใจเทเลคอนเฟอเร้นท์ "นายกรัฐมนตรีพบเพื่อนครู”เพื่อให้รับทราบแนวทางการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ
 
          เมื่อเวลา 14.00 น.ของวันที่ 13 พฤษภาคม 2559 ที่ห้องประชุมโรงเรียนมัธยมตากสิน อำเภอเมืองระยอง นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดการถ่ายทอดสดเทเลคอนเฟอเร้นท์ "นายกรัฐมนตรีพบเพื่อนครูจังหวัดระยอง” เพื่อให้บุคลากรครูและส่วนที่เกี่ยวข้องให้ตระหนักถึงการสนับสนุนให้การจัดการศึกษาในภูมิภาคเกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ สร้างโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเด็กนักเรียน ให้ผู้เรียนได้เรียนรูและพัฒนาตนเองได้เต็มศักยภาพ
 
นายธวัชชัย อุ่ยพานิช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 ผู้ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดระยอง เปิดเผยว่า การจัดประชุมเทเลคอนเฟอเร้นท์ นายกรัฐมนตรีพบเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศ เพื่อให้รับทราบแนวทางการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ เป็นการสร้างความเข้าใจในการดำเนินการตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษาและสามารถปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปในทิศทางเดียวกันรวมถึงได้รับทราบข้อเท็จจริงในการเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารงานของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ที่มีผลกระทบต่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยการถ่ายทอดสด เทเลคอนเฟอเร้นท์ครั้งนี้มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของจังหวัดระยอง ให้ความสนใจเข้าร่วมจำนวนกว่า 1,500 คน… ว
 
ฐิต กลางนอก/ข่าว

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง
ชั้น 3 ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150
โทร. 0 3869 4101-2 โทรสาร 0 3869 4103