ระยองวันนี้
จังหวัดระยองประชุมบูรณาการความร่วมมือกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาขยะและปัญหาอื่นๆตามแนวชายฝั่ง

วันที่ 18 พ.ค. 2559 (จำนวนคนอ่าน 173 คน)
(ส.ปชส.ระยอง)

จังหวัดระยองประชุมบูรณาการความร่วมมือกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาขยะและปัญหาอื่นๆตามแนวชายฝั่ง
 
     เมื่อเวลา 13.30 น. วันอังคาร ที่ 17 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ตำบลแกลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง นายมนตรี ชนะชัยวิบูลย์วัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุม โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ประธานสภาอุตสาหกรรม คณะกรรมการผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม การประชุมครั้งนี้สืบเนื่องมาจากการส่งเสริมพัฒนาด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดระยองประสบปัญหาขยะจำนวนมากตามบริเวณชายหาดทะเล ซึ่งเป็นภาพลักษณ์ที่เสียหาย สร้างความไม่ประทับใจต่อนักท่องเที่ยวที่เดินทางมา นอกจากนี้นักท่องเที่ยวบางกลุ่ม มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม เช่นการทิ้งขยะไม่ถูกที่ บางกลุ่มมีการเปิดเพลงเสียงดัง การจราจรไม่เป็นระเบียบ ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง ความปลอดภัยกล้องวงจรปิด การจำหน่ายอาหารทะเลขาดคุณภาพ จึงมีความจำเป็นที่ทุกภาคส่วนต้องบูรณาการร่วมกันแก้ไขปัญหาต่อไป..
 
ส.ปชส.ระยอง/ข่าว

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง
ชั้น 3 ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150
โทร. 0 3869 4101-2 โทรสาร 0 3869 4103