ระยองวันนี้
ทัพเรือภาคที่ 1 ร่วมกับภาครัฐ กลุ่มประมงเรือเล็กพื้นบ้าน และผู้ประกอบการโรงไฟฟ้าในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จ.ระยอง จัดโครงการสร้างปะการังเทียมเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยให้สัตว์ทะเล

วันที่ 18 พ.ค. 2559 (จำนวนคนอ่าน 234 คน)
(ส.ปชส.ระยอง)

ทัพเรือภาคที่ 1 ร่วมกับภาครัฐ กลุ่มประมงเรือเล็กพื้นบ้าน และผู้ประกอบการโรงไฟฟ้าในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จ.ระยอง จัดโครงการสร้างปะการังเทียมเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยให้สัตว์ทะเล
 
     เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 17 พฤษภาคม 2559 ที่กลุ่มประมงเรือเล็กบ้านพยูน อ.บานฉาง จ.ระยอง พลเรือตรีบรรพต เกิดภู่ รองผู้บัญชาทัพเรือภาคที่ 1 นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง นายจิรศัดิ์ ตะปะโจทย์ นายอำเภอบ้านฉาง และมิสเตอร์เบรนดอน วอเทอร์ส ผู้บริหารกลุ่ม บ.โกลว์ ซึ่งเป็นผู้ประกอบการโรงไฟฟ้าในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ร่วมเปิดโครงการสร้างปะการังเทียมเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยให้สัตว์ทะเล บริเวณหาดพยูน-หาดพลา อ.บ้านฉาง โดยมีกลุ่มประมงเรือเล็กพื้นบ้านในพื้นที่ อ.เมือง และอ.บ้านฉาง ร่วมงานเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้โครงการดังกล่าวจัดขึ้นโดยทัพเรือภาคที่ 1 กลุ่มประมงเรือเล็กพื้นบ้านในพื้นที่ อ.เมือง และอ.บ้านฉาง กลุ่ม บ.โกลว์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดขึ้น โดยภายในงานได้มีการร่วมกันปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำลงทะเล และวางปะการังเทียม จำนวน 100 ก้อน บริเวณห่างจากชายฝั่งหาดพยูน-พลา ในเขต อ.บ้านฉาง 5 ไมล์ทะเลด้วย ทั้งนี้เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำอย่างยั่งยืน ส่งเสริมการทำประมงชายฝั่ง ซึ่งเป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชนที่ประกอบอาชีพประมงในพื้นที่ และป้องกันการทำการประมงที่ผิดกฎหมายอีกด้วย
 
วฐิต กลางนอก/ข่าว

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง
ชั้น 3 ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150
โทร. 0 3869 4101-2 โทรสาร 0 3869 4103