ระยองวันนี้
สหกรณ์จังหวัดระยอง จัดคาราวานสินค้า “สหกรณ์ร่วมใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง ครบ 100 ปีสหกรณ์ไทย” หมุนเวียนทั้ง 8 อำเภอ

วันที่ 18 พ.ค. 2559 (จำนวนคนอ่าน 197 คน)
(ส.ปชส.ระยอง)

สหกรณ์จังหวัดระยอง จัดคาราวานสินค้า "สหกรณ์ร่วมใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง ครบ 100 ปีสหกรณ์ไทย” หมุนเวียนทั้ง 8 อำเภอ
 
     เป็นอีกโครงการดี ๆ ที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดขึ้นกระจายไปตามอำเภอต่าง ๆ เพื่อช่วยเหลือลดภาระค่าครองชีพ ในช่วงหน้าแล้ง โดยจัดขึ้นที่วัดปากแพรก ต.ละหาร อ.แลวกแดง จ.ระยอง สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระยอง นำโดยนายไชยา บุญญานุภาพ สหกรณ์จังหวัดระยอง และนายไพฑูรย์ ทองน้อย หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระยอง ได้นำคาราวานสินค้าสหกรณ์ ร่วมใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง "ครบรอบ 100 ปีสหกรณ์ไทย” นำสินค้าจากเครือข่ายสมาชิกสหกรณ์ในพื้นที่ ไปวางจำหน่าย ช่วยแบ่งเบาภาระบรรเทาค่าครองชีพในช่วงหน้าแล้งให้กับประชาชนในพื้นที่ ต.ละหาร อ.ปลวกแดง ซึ่งก็ได้รับความสนใจล้นหลาม มีสินค้าอุปโภค บริโภคที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน เช่น ข้าวหอมมะลิ ข้าวขาวคัดพิเศษ ข้าวเหนียว ข้าวไรซ์เบอรี่ น้ำมันปาล์มไชโย น้ำมันถั่วเหลืององุ่น น้ำปลาหอยเป๋าฮื้อ น้ำดื่ม กาแฟเขาทะลุ ซองเขียว และดำ ขนาด 560 กรัม กาแฟเขาทะลุ ซองม่วง และแดง ขนาด 300 กรัม …
 
ส.ปชส.ระยอง/ข่าว

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง
ชั้น 3 ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150
โทร. 0 3869 4101-2 โทรสาร 0 3869 4103