ระยองวันนี้
สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานพิธียกฉัตรเหนือพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ณวัดลุ่มมหาชัยชุมพล พระอารามหลวง อ.เมือง จ.ระยอง

วันที่ 18 พ.ค. 2559 (จำนวนคนอ่าน 513 คน)
(ส.ปชส.ระยอง)

สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานพิธียกฉัตรเหนือพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ณวัดลุ่มมหาชัยชุมพล พระอารามหลวง อ.เมือง จ.ระยอง
 
          เมื่อเวลา 10.00 น.วันนี้( 17 พฤษภาคม 2559) ที่บริเวณศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วัดลุ่มมหาชัยชุมพล พระอารามหลวง ตำบลท่าประดู่ อำเภอเมืองระยอง สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์(สมเด็จช่วง) ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานพิธียกฉัตรเหนือพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช โดยมีพระราชสิทธินายก เจ้าคณะจังหวัดระยอง พระโบราณพิทักษ์ เจ้าอาวาสวัดลุ่มมหาชัยชุมพล นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง นายอินทรีย์ เกิดมณี นายอำเภอเมืองระยอง นายวรวิทย์ ศุภโชคชัย นายกเทศมนตรีนครระยอง นางอนุชิดา ชินศิรประภา ประธานหอการค้าจังหวัดระยอง พร้อมด้วยข้าราชการ พุทธศาสนิกชนและพ่อค้าประชาชนร่วมในพิธีจำนวนมาก
 
ดร.วรพรรณ อติการบดี ผู้ดำเนินการพิธียกฉัตรฯ กล่าวว่า วัดลุ่มมหาชัยชุมพล ก่อสร้างราวประมาณ 290 ปีก่อนสมัยพระเจ้ากรุงธนบุรี สมัยนั้นพระเจ้ากรุงธนบุรีนำทหารและพลเรือนมาผูกช้างม้าและพักแรมที่บริเวณใต้ต้นสะตือ บริเวณวัดลุ่มฯ และวัดเนินติดต่อกัน ปรากฏต้นสะตือยังอยู่จนทุกวันนี้ เดิมบริเวณวัดลุ่มฯ เป็นที่ราบลุ่มเมื่อถึงฤดูกาลเข้าพรรษา ก็จะเกิดน้ำท่วมทุกปี สมัยท่านเจ้าคุณพระญาณวราภรณ์ สมเด็จพระสังฆราชวชิรญาณวงศ์ วัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานคร มาตรวจการคณะสงฆ์เมื่อราวพ.ศ.2463 ได้รวมวัดลุ่มฯกับวัดเนินเป็นวัดเดียวกันและให้เรียกว่าวัดลุ่มฯตั้งแต่นั้นเป็นต้นมารวมพื้นที่ 47 ไร่ 1 งาน 34 ตารางวา และในปีพ.ศ.2507 สมัยพระวินัยการกวีเป็นเจ้าอาวาส ได้สร้างศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ลักษณะเป็นอาคารทรงไทย จตุรมุข ก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก หลังคามุงกระเบื้องเคลือบดินเผา ต่อมาในปีพ.ศ.2532 พระโบราณพิทักษ์ เจ้าอาวาสวัดลุ่มในปัจจุบัน ได้เริ่มบูรณะปรับปรุงและต่อเติมใหม่ ลงลักปิดทองพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และหล่อพระบรมรูปประทับนั่งขนาดเท่าครึ่ง งบประมาณ 1,800,000 บาท แต่ยังไม่มีฉัตรเหนือพระบรมรูปฯ ตนจึงได้สร้างฉัตรถวายประดิษฐานไว้ ณ ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศล แด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ.
 
ส.ปชส.ระยอง/ข่าว

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง
ชั้น 3 ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150
โทร. 0 3869 4101-2 โทรสาร 0 3869 4103