ระยองวันนี้
ชุมชนระยองสบายใจได้ ปตท. ยืนยันความมั่นใจโรงแยกก๊าซฯ หน่วยที่ 6 ออกแบบและก่อสร้างตามมาตรฐานวิศวกรรม พร้อมชี้แจงข้อเท็จจริงให้สังคมคลายความกังวล

วันที่ 20 ส.ค. 2553 )
ชวลิต ศรีสิงห์ ส.ปชส.ระยอง

ชุมชนระยองสบายใจได้ ปตท. ยืนยันความมั่นใจโรงแยกก๊าซฯ หน่วยที่ 6 ออกแบบและก่อสร้างตามมาตรฐานวิศวกรรม พร้อมชี้แจงข้อเท็จจริงให้สังคมคลายความกังวล
 
จากกรณีที่มีข่าวที่ชุมชนมีความกังวลเรื่องการออกแบบก่อสร้างโรงแยกก๊าซธรรมชาติหน่วยที่ 6 ของ ปตท. ที่จังหวัดระยองไม่มีเสาเข็มในโครงสร้าง ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการทรุดตัวตามนั้น นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สื่อสารองค์กรและกิจการเพื่อสังคม บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กล่าวยืนยันเพื่อให้ความมั่นใจอีกครั้งว่า ปตท.ได้ดำเนินการออกแบบและก่อสร้าง โครงการดังกล่าวฯ ตามหลักมาตรฐานทางวิศวกรรมที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด ภายใต้การตรวจสอบควบคุมโดยบริษัทวิศวกรที่ปรึกษาระดับโลกอย่างละเอียดในทุกขั้นตอนทุกประการ สำหรับข้อกังวลเรื่องของการทรุดตัวของดินนั้น จากการศึกษาวิเคราะห์ชนิดและลักษณะของดินในพื้นที่ตั้งโครงการตามหลักวิศวกรรมฐานรากและปฐพีกลศาสตร์ พบว่าดินส่วนใหญ่โดยทั่วไป เป็นดินคุณภาพดี โดยเป็นดินแน่นถึงแน่นมาก และดินแข็งถึงแข็งมาก อีกทั้ง ปตท. ยังได้ปรับปรุงคุณภาพดินและบดอัดเพิ่มเติมเพื่อความปลอดภัยสูงสุด รวมทั้งทำการทดสอบกำลังรับน้ำหนักของดินตามขั้นตอนอีกขั้นหนึ่ง ส่วนการ ออกแบบฐานรากเพื่อรองรับน้ำหนักโครงสร้าง ได้มีการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยผู้เชี่ยวชาญที่มีอำนาจตามกฎหมาย และทั้งสองโครงการได้ใบอนุญาตก่อสร้างอาคารตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของ กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง นอกจากนั้น ปตท. ยังมีมาตรการเฝ้าระวังการทรุดตัวของฐานรากอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่เริ่มงานติดตั้งโครงสร้างฐานราก จนกระทั่งก่อสร้างแล้วเสร็จและยังคงทำการตรวจสอบอยู่จนถึงปัจจุบันนั้น ปรากฏว่า ไม่พบการทรุดตัวที่ผิดปกติแต่อย่างใด "ยืนยันได้ 100 % ว่าในการออกแบบการก่อสร้างของ ปตท. ไม่ว่าจะเป็น โรงงาน หรือการวางท่อก๊าซฯ เราคำนึงถึงเรื่องมาตรฐานความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และผลกระทบต่อชุมชนมากที่สุด โดยเฉพาะ เรื่องของฐานราก การศึกษาเรื่องความหนาแน่นของดินเป็นสำคัญ เราไม่ยอมเสี่ยงแน่นอน เพราะความเสียหายมีมากหากเกิดอะไรขึ้น ไม่กระทบแค่มูลค่าของทรัพย์สินเท่านั้นแต่ยังส่งผลกระทบเรื่องอื่น ๆตามมา ซึ่งไม่คุ้มกับภาพลักษณ์ของ ปตท. และเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับชุมนในพื้นที่ ปตท.พร้อมจะจัดประชุมชี้แจงให้ชุมชนรับทราบต่อไปในรายละเอียด" นายอรรถพลฯ กล่าว อนึ่ง ก่อนหน้านี้ ปตท. โดยทีมหน่วยวิศวกรรม โครงการก่อสร้างโรงแยกก๊าซธรรมชาติหน่วยที่ 6 ได้ทำการชี้แจงข้อมูลก่อสร้างโรงแยกก๊าซฯหน่วยที่ 6 ให้กับประธานชุมชนเทศบาลเมืองมาบตาพุด และสื่อมวลชนท้องถิ่นรับทราบข้อมูลก่อนหน้านี้แล้ว หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง โทร 0-3868-5000-7 *** โทร. 0-2537-2532 ฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) โทรสาร 0-2537-2171
 
 
ชวลิต  ศรีสิงห์    ส.ปชส.ระยอง

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง
ชั้น 3 ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150
โทร. 0 3869 4101-2 โทรสาร 0 3869 4103