ระยองวันนี้
จังหวัดระยองประชุมคณะอนุกรรมการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (กอ.นตผ.) ระดับจังหวัด จังหวัดระยอง ครั้งที่ 3/2559

วันที่ 15 ก.ย. 2559 (จำนวนคนอ่าน 212 คน)
(ส.ปชส.ระยอง)

จังหวัดระยองประชุมคณะอนุกรรมการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (กอ.นตผ.) ระดับจังหวัด จังหวัดระยอง ครั้งที่ 3/2559
 
          เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 15 กันยายน 2559 ที่ห้องประชุมอุตรกิจพิจารณ์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดระยอง
นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยองเป็นประธานการประชุม โดยมีนายวิบูรณ์ แววบัณฑิต หัวหน้าสำนักงานจังหวัดระยอง นางอนุชิดา ชินศิรประภาประธานหอการค้าจังหวัดระยอง และคณะกรรมการผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม โดยมีเรื่องที่นำมาหารือในที่ประชุมอาทิ การลงทะเบียนผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ประจำปี 2557 และ 2558 ,ผลการดำเนินงานการคัดสรรหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์จังหวัดระยองประจำปี 2559 , ช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้า ,ยอดรายได้การจำหน่าย OTOP การดำเนินงานย ร้านค้า ประชารัฐสุขใจ SHORP จังหวัดระยอง เป็นต้น...
 
ส.ปชส.ระยอง/ข่าว

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง
ชั้น 3 ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150
โทร. 0 3869 4101-2 โทรสาร 0 3869 4103