ระยองวันนี้
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรอำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง

วันที่ 21 ก.ย. 2559 (จำนวนคนอ่าน 217 คน)
(ส.ปชส.ระยอง)

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรอำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง
 
           วันนี้(21 ก.ย.) เวลา 10.30 น.พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุก องคมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบความช่วยเหลือพระราชทานในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานความช่วยเหลือแก่นางสุธิดา ใจคง อายุ 36 ปี อยู่บ้านเลขที่ 39/2 ม.2 ต.พังราด อ.แกลง จ.ระยองเป็นทุนสนับสนุนการดำรงชีพ และสิ่งของพระราชทาน ซึ่งได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายฎีกาขอพระราชทานความช่วยเหลือ
 
          จากนั้นองคมนตรี ผู้แทนสำนักราชเลขาธิการ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ผู้แทนโรงพยาบาลรามาธิบดี ผู้แทนสำนักงานอัยการสูงสุด ผู้แทนสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และผู้แทนหน่วยงานต่างๆ ได้ร่วมมอบถุงพระราชทาน ซึ่งบรรจุเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น 600 ชุด แก่ราษฎรผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ทุพพลภาพในพื้นที่ อ.วังจันทร์ พร้อมกับมอบพระบรมฉายาลักษณ์ พระฉายาลักษณ์ และหนังสือเกี่ยวกับพระราชประวัติพระราชกรณียกิจอุปกรณ์กีฬาแก่สถานศึกษา และผู้แทนหน่วยงานราชการด้วย
 
          ในการนี้ หน่วยแพทย์จากโรงพยาบาลรามาธิบดี ยังได้นำหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มาให้การรักษาพยาบาล และบริการด้านทันตกรรมแก่ราษฎรในพื้นที่ รวมทั้งหน่วยงานต่างๆ อาทิ สำนักผู้ตรวจการแผ่นดิน สำนักงานอัยการสูงสุด ได้มาร่วมให้บริการคำปรึกษาด้านกฎหมาย และให้ความรู้แก่ประชาชนในพื้นที่ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลอีกด้วย...
 
วฐิต กลางนอก/ข่าว

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง
ชั้น 3 ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150
โทร. 0 3869 4101-2 โทรสาร 0 3869 4103