ระยองวันนี้
จังหวัดระยองประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดระยอง(ศอ.ปส.จ.รย.)

วันที่ 26 ก.ย. 2559 (จำนวนคนอ่าน 253 คน)
(ส.ปชส.ระยอง)

จังหวัดระยองประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดระยอง(ศอ.ปส.จ.รย.) ครั้งที่ 9/2559
 
     เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 26 กันยายน 2559 ที่ห้องประชุมภักดีศรีสงคราม ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองเป็นประธานการประชุม โดยมีนายสมศักดิ์ แสนหิรัณย์ ปลัดจังหวัดระยอง พร้อมคณะกรรมการผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม มีเรื่องที่นำมาหารือในที่ประชุมได้แก่ สรุปสถานการณ์ยาเสพติดของจังหวัดระยองจากการประชุมคณะทำงานบูรณาการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดฯ(โต้ข่าว) ครั้งที่ 9/2559 สรุปสถานการณ์ยาเสพติดพื้นที่ภาคตะวันออก การขับเคลื่อนแผนประชารัฐร่วมใจสร้างหมู่บ้านชุมชนมั่นคงฯ รายงานการขับเคลื่อนภารกิจของ ศอ.ปส. สถานศึกษาจังหวัดระยอง การขับเคลื่อนการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา สรุปผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในรอบเดือนกันยายน 2559 เป็นต้น...
 
ส.ปชส.ระยอง/ข่าว

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง
ชั้น 3 ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150
โทร. 0 3869 4101-2 โทรสาร 0 3869 4103