ระยองวันนี้
แรงงานจังหวัดระยอง มอบเกียรติบัตรโครงการโรงงานสีขาวและใบรองรับมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการตามโครงการ TO BE NUMBER ONE

วันที่ 27 ก.ย. 2559 (จำนวนคนอ่าน 306 คน)
(ส.ปชส.ระยอง)

แรงงานจังหวัดระยอง มอบเกียรติบัตรโครงการโรงงานสีขาวและใบรองรับมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการตามโครงการ TO BE NUMBER ONE
 
          เมื่อเวลา 09.00 น.วันนี้(27 ก.ย.)ที่โรงแรมโกลเด้นซิตี้ อ.เมืองระยอง นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดโครงการอบรมให้ความรู้เจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงแรงงาน TO BE NUMBER ONEป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และมอบเกียรติบัตรโครงการโรงงานสีขาวและใบรองรับมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการตามโครงการ TO BE NUMBER ONE ให้กับสถานประกอบกิจการ จำนวน 122 แห่ง แยกเป็นโครงการโรงงานสีขาว จำนวน 47 แห่ง โครงการมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการตามโครงการ TO BE NUMBER ONE จำนวน 15 แห่ง และโครงการต่ออายุการใบรองรับมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ จำนวน 60 แห่ง
 
นายอาภร อมตเวทย์ แรงงานจังหวัดระยอง กล่าวว่า โครงการอบรมให้ความรู้เจ้าหน้าที่กระทรวงแรงงาน TO BE NUMBER ONEป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และมอบเกียรติบัตรโครงการโรงงานสีขาวและใบรองรับมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการตามโครงการ TO BE NUMBER ONE ดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงแรงงาน เพื่อให้นำไปขยายผลการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามโครงการ TO BE NUMBER ONE อย่างกว้างขวาง และเพื่อเชิญชวนให้สถานประกอบกิจการต่างๆ ในพื้นที่นำไปปฏิบัติ ผ่านกลไกทวิภาคีในสถานประกอบการซึ่งเป็นเครือข่ายในการขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการของตนเองอย่างเข้มข้นและยั่งยืนต่อไป....
 
วฐิต กลางนอก/ข่าว

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง
ชั้น 3 ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150
โทร. 0 3869 4101-2 โทรสาร 0 3869 4103