ระยองวันนี้
เทศบาลตำบลทับมา อ.เมืองระยอง เปิดใช้อาคารเอนกประสงค์ชุมชนทับมา มูลค่า 18 ล้านบาท เพื่อให้บริการประชาชนในพื้นที่

วันที่ 27 ก.ย. 2559 (จำนวนคนอ่าน 240 คน)
(ส.ปชส.ระยอง)

เทศบาลตำบลทับมา อ.เมืองระยอง เปิดใช้อาคารเอนกประสงค์ชุมชนทับมา มูลค่า 18 ล้านบาท เพื่อให้บริการประชาชนในพื้นที่
 
          เมื่อเวลา 10.30 น.วันนี้(27 ก.ย. 59) ที่เทศบาลตำบลทับมา อ.เมืองระยอง นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดอาคารอเนกประสงค์ของเทศบาลตำบลทับมาอย่างเป็นทางการ มีนายฉัตร แก่กล้า นายชูชาติ คงทน รองนายกเทศมนตรีตำบลทับมา นายมาโนช โอสถเจริญ ประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง นางสาวปราณี จิตบำรุง เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ และนางสาวเรวีญา ขจิตเนติธรรม ปลัดเทศบาลฯ ร่วมงานฯ
 
ทั้งนี้สืบเนื่องจากสำนักงานเทศบาลหลังเดิมเริ่มคับแคบ ประกอบเทศบาลตำบลทับมา ได้รับการถ่ายโอนภารกิจตามพระราชบัญญัติการกระจายอำนาจ จากหน่วยงานต่างๆ ทำให้ไม่ได้รับความสะดวกในการให้บริการประชาชนอย่างเต็มที่ จึงได้ตั้งงบประมาณโดยผ่านความเห็นชอบของสภาเทศบาล เพื่อก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ดังกล่าว โดยเริ่มดำเนินการก่อสร้างมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2557 วงเงิน 18 ล้านบาทเศษ จนแล้วเสร็จในปัจจุบัน โดยเป็นอาคาร 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,535 ตารางเมตร แบ่งสัดส่วนเป็น ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ศูนย์บริการสาธารณสุขและทันตกรรม และศูนย์การเรียนรู้เทศบาล ทั้งนี้เพื่อรองรับการให้บริการประชาชนให้มีความสะดวกและรวดเร็ว....
 
วฐิต กลางนอก/ข่าว

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง
ชั้น 3 ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150
โทร. 0 3869 4101-2 โทรสาร 0 3869 4103