ระยองวันนี้
ชาวจังหวัดระยอง จัดงานเลี้ยงแสดงมุทิตาจิตผู้ว่าราชการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการที่เกษียณอายุราชการ

วันที่ 27 ก.ย. 2559 (จำนวนคนอ่าน 303 คน)
(ส.ปชส.ระยอง)

ชาวจังหวัดระยอง จัดงานเลี้ยงแสดงมุทิตาจิตผู้ว่าราชการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการที่เกษียณอายุราชการ
 
          เมื่อวันที่ 26 ก.ย.2559 ที่โรงแรมโกลเด้นซิตี้ อ.เมืองระยอง จังหวัดระยอง ได้จัดงานเลี้ยงเกษียณอายุ เพื่อเป็นการระลึกถึงคุณงามความดี และเป็นการเชิดชูเกียรติแก่ผู้ที่เกษียณราชการ ปี 2559 รวม 11 คน ประกอบด้วย นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง พล.ต.ต.ชุมพล ฉันทะจำรัสศิลป์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดระยอง นายวิญญู มั่นการ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง นายไพบูลย์ นิรุกติศาสตร์ ที่ดินจังหวัดระยอง นางสาวเพ็ญประภา วงศ์วานรุ่งเรือง ประกันสังคมจังหวัดระยอง นายสมเด็จ แน่นอุดร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระยอง นายสุวิช เทศนา คลังจังหวัดระยอง นายอรุณ วิชกิจ ขนส่งจังหวัดระยอง นายวชิระ แขวงโสภา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์ที่ 2 นายเจริญ เริงหทัยธรรม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งระยอง และนายครรชิต อักษรคิด ผู้จัดการไฟฟ้าจังหวัดระยอง ทั้งนี้ภายในงานมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ประชาชนกว่า 1,500 คน ร่วมแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณราชการดังกล่าวโดยบรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น ความรักและความผูกพันที่มีต่อผู้เกษียณฯ นอกจากนี้ยังมีการแสดงที่สร้างความสนุกสนานภายในงานอีกด้วย
 
นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง กล่าวว่า ตลอดระยะเวลาดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ทำให้การบริหารงานตามนโยบายของรัฐบาลและบริการประชาชนในพื้นที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสำเร็จลุล่วงเป็นอย่างดี ต้องขอขอบคุณทุกภาคส่วนด้วยความจริงใจ และขอให้ทุกคนที่อยู่ในหน้าที่ได้ทำงานด้วยความทุ่มเท เต็มที่ ยึดประโยชน์ของพี่น้องประชาชนเป็นหลัก ....
 
ส.ปชส.ระยอง/ข่าว

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง
ชั้น 3 ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150
โทร. 0 3869 4101-2 โทรสาร 0 3869 4103