ระยองวันนี้
จังหวัดระยอง มอบประกาศเกียรติคุณให้กับตลาดสดน่าซื้อในพื้นที่ ตามนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยการพัฒนาตลาดสดให้มีความสะอาดตามหลักสุขาภิบาลอาหาร

วันที่ 27 ก.ย. 2559 (จำนวนคนอ่าน 227 คน)
(ส.ปชส.ระยอง)

จังหวัดระยอง มอบประกาศเกียรติคุณให้กับตลาดสดน่าซื้อในพื้นที่ ตามนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยการพัฒนาตลาดสดให้มีความสะอาดตามหลักสุขาภิบาลอาหาร
 
          เมื่อเวลา 11.00 น.วันนี้(26 ก.ย.59) ที่ห้องประชุมศาลกลางจังหวัดระยอง นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานมอบประกาศเกียรติคุณให้กับตลาดสดน่าซื้อในพื้นที่ จำนวน 5 แห่ง ประกอบด้วย รางวัลตลาดสดน่าซื้อ ระดับดี ได้แก่ ตลาดสดสตาร์ อ.เมืองระยอง และตลาดสดเทศบาลตำบลบ้านค่าย อ.บ้านค่าย และรางวัลตลาดสดน่าซื้อ ระดับมาตรฐานได้แก่ ตลาดสดเทศบาลตำบลทุ่งความกิน ตลาดสดภิบาลพัฒนา และตลาดสดผาสุกยืด อ.แกลง
 
นายแพทย์ชุมพล สุวรรณ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระยอง กล่าวว่า ตามที่จังหวัดระยอง มีนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยมีเป้าหมายพัฒนาตลาดสด โดยการประกวดตามหลักเกณฑ์มาตรฐานด้านความสะอาดตามหลักสุขาภิบาล ความปลอดภัยของอาหารของสด-ผัก –ผลไม้ ไม่มีสารเคมีตกค้างจนเป็นอันตรายต่อผู้บริโภค สินค้ามีราคาเป็นธรรม มีที่จอดรถไม่กีดขวางการจราจร จังหวัดระยอง จึงได้จัดโครงการดังกล่าวขึ้น โดยมีการประกวดและมอบประกาศเกียรติบัตรดังกล่าว เพื่อให้ผู้บริโภคได้มั่นใจในความปลอดภัย และเป็นการรณรงค์ให้ตลาดสดในจังหวัดได้นำปฏิบัติคำนึงถึงผู้บริโภคเป็นหลัก......
 
วฐิต กลางนอก/ข่าว

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง
ชั้น 3 ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150
โทร. 0 3869 4101-2 โทรสาร 0 3869 4103