ระยองวันนี้
จังหวัดระยองประชุมคณะทำงานบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ) ครั้งที่ 3/2559

วันที่ 28 ก.ย. 2559 (จำนวนคนอ่าน 256 คน)
(ส.ปชส.ระยอง)

จังหวัดระยองประชุมคณะทำงานบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ) ครั้งที่ 3/2559
 
          เมื่อเวลา 15.00 น. วันที่ 27 กันยายน 2559 ที่ห้องประชุมศรีสมุทโภคไชย ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยองเป็นประธานการประชุมฯ พร้อมด้วยนายสมศักดิ์ แสนหิรัณย์ปลัดจังหวัดระยองและคณะกรรมการผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม โดยมีเรื่องเพื่อพิจารณาคือ 1.การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายของจังหวัด 2.การส่งมอบวัสดุให้การประปาส่วนภูมิภาค 3.การพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาจังหวัดระยอง พ.ศ.2560-2564
 
ประเด็นสำคัญที่นำมาปรึกษาหารือคือ โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดระยอง ปี 2560 กิจกรรมจ้างเหมาการจัดกิจกรรมการสร้างภาพลักษณ์สินค้าการท่องเที่ยวจังหวัดระยอง(Rayong Branding) วงเงิน 1,500,000 บาท ตามแผนงานเดิมมีกิจกรรม 8 ขั้นตอน คือ 1.Collecting Data 2.Positioning 3.Gaps identification 4.Direction 5.Standarddizing 6.Communication I 7.Communicatoin ll 8.Monitoring และเนื่องจากการดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยก่อนหน้าแล้ว โดยไม่ใช้งบประมาณของจังหวัด ประกอบกับได้ใช้งบประมาณในปี 2559 ดำเนินการในขั้นตอนที่ 7 และ 8 ไปแล้ว จึงขอโอนเปลี่ยนแปลงกิจกรรมจ้างเหมาการจัดกิจกรรมการสร้างภาพลักษณ์สินค้าการท่องเที่ยวจังหวัดระยอง(Rayong Branding) เป็นกิจกรรมเปิดตัวแบรนด์การท่องเที่ยวจังหวัดระยองเป็นการโอนเปลี่ยนแปลงฯที่ไม่มีผลกระทบต่อแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด
 
นางสาวพิมพิงฟ้า โชคระพิณภัสส์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)สำนักงานระยอง กล่าวว่ากิจกรรมการเปิดตัวแบรนด์การท่องเที่ยวจังหวัดระยอง อยู่ระหว่างการหารือในรายละเอียดของการจัดกิจกรรม การจัดหาพื้นที่ในการจัดงาน การเชิญแขก VIP การจัดหาผู้สนับสนุนการขับเคลื่อนแบรนด์ การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ให้กว้างขวางยิ่งขึ้นในระดับประเทศ ซึ่งจะมีการเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่ที่กรุงเทพมหานคร และมีกิจกรรมร่วมรายการออกอากาศทางโทรทัศน์
 
ทางด้านนายสมศักดิ์ แสนหิรัณย์ปลัดจังหวัดระยอง กล่าวว่าหากให้มีการนำเสนอผ่านตัวมาสค็อต "หมะม้า หมุด” โดยจัดทำ VTR ประชาสัมพันธ์อย่างมีเรื่องราว เช่นให้ หมะม้า หมุด นำเที่ยวตามแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญแลนด์มาร์คในจังหวัดระยอง หรือให้มีศิลปินดารานักแสดงที่มีชื่อเสียง มาสวมบทบาทตัวละครในวรรณคดี พระอภัยมณี ผ่าทุเรียน หรือสินสมุทรขี่ม้านิลมังกรพาเทียวชมสวนผลไม้ เป็นต้น ก็เป็นสิ่งที่น่าพิจารณาอีกทางหนึ่ง.....
 
ส.ปชส.ระยอง/ข่าว

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง
ชั้น 3 ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150
โทร. 0 3869 4101-2 โทรสาร 0 3869 4103