ระยองวันนี้
จังหวัดระยองประชุมการจัดทำร่างแผนปฏิบัติการจัดการในภาวะฉุกเฉินด้านการป้องกันและช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดระยอง พ.ศ. 2559

วันที่ 28 ก.ย. 2559 (จำนวนคนอ่าน 216 คน)
(ส.ปชส.ระยอง)

จังหวัดระยองประชุมการจัดทำร่างแผนปฏิบัติการจัดการในภาวะฉุกเฉินด้านการป้องกันและช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดระยอง พ.ศ. 2559
 
          เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 28 กันยายน 2559 ที่ห้องประชุมภักดีศรีสงคราม ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองมอบหมายให้นายสมศักดิ์ แสนหิรัณย์ ปลัดจังหวัดระยองเป็นประธานการประชุม โดยมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง
 
นายสมศักดิ์ แสนหิรัณย์ ปลัดจังหวัดระยอง กล่าวว่าจังหวัดระยองมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางมาพักผ่อนและท่องเที่ยว ซึ่งที่ผ่านมาเคยเกิดกรณีอุบัติเหตุเรือเร็วรับส่งนักท่องเที่ยวชนกับเรือลากจูง นักศึกษาของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒถูกคลื่นใหญ่ซัดจมน้ำเสียชีวิต เป็นต้น จังหวัดระยองได้ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาเหล่านี้จึงได้จัดทำร่างแผนปฏิบัติการในภาวะฉุกเฉินด้านการป้องกันและช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดระยอง พ.ศ. 2559 ขึ้น เพื่อสร้างมาตรฐานและแนวทางในการดูแลความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของประชาชน
 
นายสมศักดิ์ แสนหิรัณย์ ปลัดจังหวัดระยอง กล่าวต่อว่าในการจัดทำร่างฯ ควรจะมีมาตรการเพื่อป้องกันมิให้เกิดอุบัติเหตุ การแจ้งเตือน การสอดส่องดูแลพื้นที่เสี่ยง การจัดเตรียมเครื่องมืออุปกรณ์ และบุคลากร ซึ่งเป็นการดีมากกว่าที่จะรอให้เกิดอุบัติเหตุ ขึ้นแล้วแก้ไขในบางครั้งก็ไม่สามารถช่วยชีวิตผู้ประสบภัยไว้ได้ทัน ในการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดการในภาวะฉุกเฉินด้านการป้องกันและช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดระยอง ควรมีการจำแนกการป้องกันออกเป็นด้านต่างๆ ตามลักษณะภัยที่จะเกิดขึ้น เพื่อความชัดเจนในการป้องกันเหตุและการถ่ายทอดไปสู่หน่วยปฏิบัติงาน มิใช่เขียนโดยรวมๆเอาไว้ เช่น
 
1.มาตรการเพื่อการป้องกันอุบัติเหตุเพื่อความปลอดภัยของประชาชนนักท่องเที่ยวทางทะเลและชายฝั่ง อาทิ การกำหนดให้มีการตรวจสอบเรือโดยสาร คนขับเรือ อุปกรณ์ประจำเรือ ท่าเทียบเรือ โดยมีห้วงเวลาที่เหมาะสม เช่น 2 ครั้งต่อปี เป็นต้น
 
2.มาตรการเพื่อการป้องกันอุบัติเหตุคลื่นทะเลดูด (Rip current) เช่น การจัดทำป้ายเตือน การจัดหาอุปกรณ์ช่วยชีวิตบริเวณชายหาด ห่วงยาง เจ็ทสกีกู้ภัย การจัดเจ้าหน้าที่ช่วยชีวิตประจำบริเวณชายหาด
 
3.มาตรการเพื่อการป้องกันภัยจากแมงกะพรุน อาทิ การจัดทำป้ายเตือน การจัดหาอุปกรณ์และจุดติดตั้งน้ำส้มสายชูเพื่อลดอาการพิษของแมงกะพรุน การอบรมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย เป็นต้น...
 
ส.ปชส.ระยอง/ข่าว

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง
ชั้น 3 ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150
โทร. 0 3869 4101-2 โทรสาร 0 3869 4103