ระยองวันนี้
จังหวัดระยอง มอบบ้านให้ผู้ยากไร้ในพื้นที่ ตามโครงการประชารัฐ และโครงการร่วมใจ 11 ปี แห่งการให้ แต้มรอยยิ้มของ บริษัทเอสเอ็มซี โพลิเมอร์ฯ ร่วมใจเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

วันที่ 29 ก.ย. 2559 (จำนวนคนอ่าน 220 คน)
(ส.ปชส.ระยอง)

จังหวัดระยอง มอบบ้านให้ผู้ยากไร้ในพื้นที่ ตามโครงการประชารัฐ และโครงการร่วมใจ 11 ปี แห่งการให้ แต้มรอยยิ้มของ บริษัทเอสเอ็มซี โพลิเมอร์ฯ ร่วมใจเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
 
          เมื่อวันที่ 29 ก.ย.นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง นางนิภา สุวรรณสุจริต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง และผู้บริหารบริษัท เอสเอ็มซี โพลิเมอร์ จำกัด ทำพิธีส่งมอบบ้านเลขที่ 7/1 ซอยประปา 2 ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง ให้แก่นายหอม สิงห์คำ อายุ 80 ปี ผู้ยากไร้ในพื้นที่ ตามโครงการประชารัฐและโครงการร่วมใจ 11 ปี แห่งการให้ แต้มรอยยิ้มของ บ. เอสเอ็มซี โพลิเมอร์ฯ ร่วมใจเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559
 
ทั้งนี้ การสร้างบ้านให้ผู้ยากไร้ในพื้นที่ฯ ดังกล่าว เป็นความร่วมมือจากภาครัฐ เอกชน ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ร่วมบริจาคทุนทรัพย์ในการก่อสร้างบ้านในครั้งนี้ เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ยากจน และเป็นคนดีของสังคม ได้มีโอกาสมีที่อยู่อาศัยเป็นของตัวเอง…
 
วฐิต กลางนอก/ข่าว

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง
ชั้น 3 ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150
โทร. 0 3869 4101-2 โทรสาร 0 3869 4103