ระยองวันนี้
นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ อดีตรองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีปลูกป่าตามโครงการ 1 ล้านกล้า ถวายพ่อ ณ.นิคมสหกรณ์ชะแวะ ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

วันที่ 23 ส.ค. 2553 )
ส.ปชส.ระยอง
 
     (21 ส.ค.53) นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ อดีตรองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีปลูกป่าตามโครงการ 1 ล้านกล้า ถวายพ่อ
ณ.นิคมสหกรณ์ชะแวะ ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง ซึ่งดำเนินการโดยความร่วมมือระหว่างกระทรวงพลังงาน หน่วยงานภาครัฐในจังหวัดระยอง พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดระยองและกลุ่ม ปตท. เพื่อเป็นการรณรงค์สร้างจิ้ตสำนึกแก่ประชาชนชาวไทยทั่วประเทศในการปลูก รักษาผืนป่าและทรัพยากรในประเทศไทย ควบคู่กับการเทิดพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชินีนาถในวโรกาศมหามงคล ด้วยการดำเนินการตามแนวพระราชดำริในการรักษาผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติ
     นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า สำหรับการปลูกป่าร่วมกับชาวรระยองในครั้งนี้ ได้นำกล้าไม้จำนวน 40,000ต้น มาร่วมกันปลูกที่นิคมสหกรณ์ชะแวะ ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านค่าย นับเป็นการต่อยอด "โครงการระยองเมืองสีเขียว” ซึ่ง ปตท.ให้การสนับสนุนและร่วมดำเนินการกับชาวระยองมาตั้งแต่ปี 2552 จนถึงปัจจุบันได้ปลูกป่าในพื้นที่จังหวัดระยอง ครอบคลุมพื้นที่ใน 3 อำเภอ คือ อำเภอบ้านค่าย อำเภอปลวกแดงและอำเภอวังจันทร์ จำนวนรวมกว่า 2,000 ไร่ ซึ่งหวังว่ากิจกรรมปลูกป่าจะช่วยสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติต่อไป
     อย่างไรก็ตาม แม้สภาพอากาศในช่วงเช้าที่ผ่านมา จะมีฝนตกตลอดเวลา ทำให้เส้นทางที่จะเดินทางเข้าสู่บริเวณที่จัดกิจกรรมปลูกป่าจะค่อนข้างยากลำบาก แต่ประชาชนชาวระยองก็ยังมาร่วมปลูกป่ากันอย่างเนืองแน่นเป็นจำนวนมาก จนทำให้ในบริเวณนั้นคับแคบไปถนัดตา.......
 
 
........วฐิต/ข่าว........

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง
ชั้น 3 ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150
โทร. 0 3869 4101-2 โทรสาร 0 3869 4103