ระยองวันนี้
ขอเชิญร่วมงาน ระยอง 2040 เปลี่ยนภาพจำ ทำภาพจริง

วันที่ 20 พ.ย. 2562 )
ส.ปชส.ระยอง

ท่ามกลางการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดของจังหวัดระยอง จากการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ EEC "เมืองเก่าระยอง" อยู่ตรงไหนในเส้นทางการพัฒนาดังกล่าว...แล้วอนาคตจะเป็นอย่างไร?
.
ชวนท่านร่วมการนำเสนอสาธารณะขั้นสมบูรณ์ วิสัยทัศน์ เป้าหมาย ยุทธศาสตร์การพัฒนา ผังแม่บท โครงการพัฒนาและกลยุทธ์การดำเนินการสู่การปฏิบัติ "ระยอง ๒๐๔๐ เปลี่ยนภาพจำ ทำภาพจริง"
.
พบแนวคิดการฟื้นใจเมืองกว่า 22 โครงการจากกระบวนการร่วมหารือและเครื่องมือมองภาพอนาคต กับฟังแผนพัฒนาย่านเมืองเก่า "4 ห้องหัวใจ 4 ยุทธศาสตร์" : เศรษฐกิจ การท่องเที่ยว เมืองน่าอยู่ และการเชื่อมต่อ เพื่อให้เมืองเก่าระยองไม่ตกขบวนการพัฒนา EEC พร้อมรับฟังเสวนา "ระยอง ๒๐๔๐ : เปลี่ยนภาพจำ ทำภาพจริง” จากผู้ร่วมเสวนาทุกภาคส่วนทั้ง ภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ภาควิชาการ ฯลฯ กับความหวังในการฟื้นใจเมืองในอนาคต
.
เจอกันวันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2562
เวลา 12.30-16.30 น.
ณ โรงแรมดีวารี ดีว่า เซ็นทรัล อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 086 883 3899 (คุณสุภาพร)
.
โครงการจัดทำผังเมืองยุทธศาสตร์เพื่อการฟื้นฟูย่านเมืองเก่าระยอง โดย ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง (UddC) ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านยุทธศาสตร์เมือง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CE.US) ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CUURP) บริษัท ระยองพัฒนาเมือง จำกัด (RYCD) ร่วมกับเทศบาลนครระยอง และองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
 
 

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง
ชั้น 3 ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150
โทร. 0 3869 4101-2 โทรสาร 0 3869 4103