ระยองวันนี้
ปตท.จัดกิจกรรมรณรงค์ให้เยาวชนนักเรียนขับขี่ปลอดภัย ภายใต้โครงการ "สานพลังร่วมใจ ขับดี.มีสุข ทุกเส้นทาง"

วันที่ 23 พ.ย. 2562 (จำนวนคนอ่าน 0 คน)

เมื่อวันที่ 23 พ.ย.ที่โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง นายสุชิน พลหิรัญ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านฉาง นายปรีชา โภคะธนวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารองค์กรและความยั่งยืน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และนางกฤตติยา เบญจมาลา ผ้อำนวยการโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา ร่วมเปิดโครงการ "สานพลังร่วมใจ ขับดี.มีสุข ทุกเส้นทาง" ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง ปตท.โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา และวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-24 และ 30 พ.ย.62 และ 1 ธ.ค.62 นี้ เตรียมพร้อมรับเทศกาลปีใหม่ HAPPY NEW YEAR..HAPPY ROAD ทั้งนี้เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายจราจร และมารยาทในการขับขี่อย่างปลอดภัยแก่เยาวชนนักเรียน ตลอดจนช่วยรณรงค์แก้ไขปัญหาอุบัติเหตุบนท้องถนนในพื้นที่จังหวัดระยองด้วย โดยมีกิจกรรมการอบรมเพื่อสอบใบขับขี่ การเปิดจุดการประชาชนตรวจสภาพรถจักรยานยนต์เพื่อความปลอดภัย และบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์ตลอดทั้งวัน

นายปรีชา กล่าวว่าปัจจุบันอุบัติเหตุบนท้องถนน ก่อให้เกิดความสูญเสียต่อทั้งชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนคนไทย และสร้างความเสียหายต่อประเทศชาติอย่างมหาศาลจากสถิติของ UN ไทยถูกจัดเป็นอันดับแรกๆ ของโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุบัติเหตุทางถนนอันเนื่องมาจากการขับขี่รถจักรยานยนต์ ซึ่งเป็นอันดับ 1 ที่ก่อให้เกิดการบาดเจ็บ พิการ และเสียชีวิต เกิดปัญหาสังคมตามมาเป็นจำนวนมาก ปตท.ได้เล็งเห็นความสำคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดโครงการ "สานพลังร่วมใจ ขับดี..มีสุข ทุกเส้นทาง"ขึ้น มุ่งเน้นเพื่อแบ่งปันความรู้ ปลูกฝังให้เยาวชนมีจิตสำนึกที่ดีในการขับขี่ที่ดี ใช้รถใช้ถนนอย่างมีความปลอดภัย ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายจราจร และร่วมใจกันสร้างสังคมแห่งการขับขี่อย่างปลอดภัยด้วย....


สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง
ชั้น 3 ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150
โทร. 0 3869 4101-2 โทรสาร 0 3869 4103