ระยองวันนี้
จังหวัดระยองขอเชิญเที่ยวงานพระบรมราชานุสรณ์ “วันภูมิพลมหาราชา” ประจำปี 2562

วันที่ 25 พ.ย. 2562 (จำนวนคนอ่าน 0 คน)
ส.ปชส.ระยอง

จังหวัดระยองขอเชิญเที่ยวงานพระบรมราชานุสรณ์ "วันภูมิพลมหาราชา” ประจำปี 2562 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่มีต่อประชาชนชาวจังหวัดระยอง เมื่อครั้งเสด็จทรงงาน ณ อ่างเก็บน้ำดอกกราย อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ระหว่าง 1-5 ธันวาคม 2562 นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เปิดเผยว่า ด้วยจังหวัดระยองกำหนดจัดงานพระบรมราชานุสรณ์ "วันภูมิพลมหาราชา” ประจำปี 2562 ขึ้น ระหว่างวันที่ 1-5 ธันวาคม 2562 ณ ศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริจังหวัดระยอง ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่มีต่อประชาชนชาวจังหวัดระยอง เมื่อครั้งเสด็จทรงงาน ณ อ่างเก็บน้ำดอกกราย อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2523 และทรงพระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาไว้ 4 ข้อคือ 1.ทรงแนะนำให้ดำเนินการพัฒนาการเกษตร 2.ทรงแนะนำให้มีศูนย์กลางปฎิบัติด้านประกอบอาชีพ 3.ทรงแนะนำให้จัดเป็นศูนย์กลางการส่งเสริมการเลี้ยงปศุสัตว์ 4.ทรงแนะนำให้มีศูนย์พัฒนาการเกษตรที่ราษฎรได้ดูและชม โดยจัดให้มีกิจกรรมภายในงาน ดังนี้ กิจกรรมศึกษาดูงานฐานการเรียนรู้ จำนวน 8 ฐาน (ตลอดทั้งวัน) ประกอบด้วย ฐานการเรียนรู้ด้านคอกม้า ฐานการเรียนรู้ด้านฟาร์มแกะ ฐานการเรียนรู้ด้านเกษตรทฤษฎีใหม่ ฐานการเรียนรู้ด้านข้าว ฐานการเรียนรู้ด้านพัฒนาที่ดิน ฐานการเรียรู้ด้านปศุสัตว์ ฐานการเรียนรู้ด้านพืชสวน ฐานการเรียนรู้ด้านประมง สักการะพระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ บริเวณสันเขื่อน (บันไดทางเสด็จ) กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ การประกวดร้องเพลงเยาวชน (ประเภทเดี่ยว) ร่วมกิจกรรมวันดินโลก วิ่งวันพ่อ ชมหอเฉลิมพระเกียรติ เพลิน ชมอุโมงค์ดอกไม้ ชมทุ่งดอกทานตะวัน (ตลอดทั้งวัน) การแสดงโชว์น้ำพุเต้นระบำ การบรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์ โดยวงออเกสต้า โชว์ไฟหอเฉลิมพระเกียรติ การจำหน่ายสินค้า OTOP และสินค้าเกษตรปลอดสารพิษอื่นๆ อีกมากมาย จึงขอเชิญชวนผู้สนใจ นักเรียน นักศึกษา กลุ่มเกษตรกรและประชาชนทั่วไปร่วมกิจกรรม ตามวัน เวลา ดังกล่าวโดยทั่วกัน
 
ภัศกมล รูปแก้ว ข่าว
ส.ปชส.ระยอง
 

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง
ชั้น 3 ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150
โทร. 0 3869 4101-2 โทรสาร 0 3869 4103