ระยองวันนี้
ได้เวลาปรับเปลี่ยนรูปแบบการศึกษาไทย ... "เมื่อครูเปลี่ยน... เด็กเปลี่ยน"

วันที่ 16 ธ.ค. 2562 )
กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
 
 

 
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ตาดควัน ที่มีเด็กอยู่เพียง 2 ห้อง คือชั้นเตรียมอนุบาล (2-3 ขวบ) กับชั้นอนุบาล 1 (3-4 ขวบ) หลังจากที่คุณครูศูนย์ ผ่านการอบรม EF ในฐานะสมาชิกของพื้นที่ส่งเสริม EF ต้นแบบ อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย และเห็นพ้องต้องกันถึงแนวทางในการพัฒนาเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้งศูนย์ก็เปลี่ยนไปทันที
 
คุณครู "จากที่เคยตะคอกดุเด็ก ก็หยุด"

คุณครู "จากที่เคยตีกรอบให้เด็ก ก็เปิดกว้างมากขึ้น"

ห้องเรียนศิลปะ เปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิง คุณครูแจกกระดาษเปล่าพร้อมกับสีให้เด็กทำงานอย่างอิสระ คุณครูตั้งคำถามปลายเปิดถึงสิ่งที่เด็กๆคิดและรู้สึกเพื่อฝึกให้พวกเขากล้าที่จะสื่อสารออกมา โดยไม่ตัดสินผิดถูก

คุณครูฝึกให้เด็กช่วยตนเอง ทั้งการเก็บของเล่น เครื่องใช้ของตน การเทเศษอาหารและเก็บถาดอาหารเข้าที่เอง แม้จะช้าและคุณครูต้องคอยตามทำความสะอาดทีหลัง แต่คุณครูก็พร้อมจะทำ

ผ่านไป 2 ปี มีเด็กๆจบไปสองรุ่น คุณครูพบว่าเด็กๆรุ่นนี้ กล้าคิด กล้าพูด กล้าแสดงออกและช่วยเหลือตนเองได้มากขึ้น คุณครูได้เรียนรู้ว่าการกอด การหยุดใช้คำพูดรุนแรง ดุด่า กลับทำให้เด็กเชื่อฟังมากขึ้น และที่สำคัญห้องเรียนได้กลายเป็นพื้นที่แห่งความสุขของทั้งเด็กๆและคุณครู

ครูที่เข้าใจ EF จะเปลี่ยนแปลงตนเอง และสามารถเปลี่ยนแปลงโลกเพื่อตอบสนองเด็กๆ และเอื้อให้เด็กๆ เปลี่ยนแปลงตนเองไปตามศักยภาพสูงสุดของพวกเขา เมื่อครูเปลี่ยน เด็กก็เปลี่ยน หากผู้ปกครองเข้าใจการพัฒนาทักษะสมองส่วนหน้า และลงมือสร้างทำไปในทิศทางเดียวกันกับคุณครู นี่คือหลักประกันที่ดีที่สุด ที่เด็กๆ จะเติบโตขึ้นเป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข...
 
ส.ปชส.ระยอง

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง
ชั้น 3 ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150
โทร. 0 3869 4101-2 โทรสาร 0 3869 4103