ระยองวันนี้
ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง นั่งซาเล้งนำจิตอาสาชาวตำบลทับมา รณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลาย ป้องกันโรคไข้เลือดออกแพร่ระบาด หลังพบจังหวัดระยอง มีผู้ป่วยเป็นไข้เลือดออกสูงเป็นอันดับ 1 ของประเทศ

วันที่ 17 มิ.ย. 2563 (จำนวนคนอ่าน 0 คน)

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ (17 มิ.ย.63) ที่วัดทับมา ต.ทับมา อ.เมือง จ.ระยอง นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดกิจกรรมและปล่อยแถวจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม เพื่อป้องกันโรคที่เกิดจากยุงลายและกิจกรรม "Big Cleaning Day” ซึ่งจัดขึ้นโดยจังหวัดระยอง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง และเทศบาลตำบลทับมา มีนายแพทย์สุนทร เหรียญภูมิการกิจ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระยอง นายสุพจน์ ต่ออาจหาญ นายอำเภอเมืองระยอง นายประเสริฐ วงษ์ศรี นายกเทศมนตรีตำบลทับมา ข้าราชการ เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลทับมา อสม. และจิตอาสาชาวตำบลทับมา ร่วมกิจกรรมจำนวนมาก โดยผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ได้มอบอุปกรณ์ทำความสะอาดปรับปรุงสิ่งแวดล้อม เครื่องพ่นหมอกควันไล่ยุง ทรายอะเบทกำจัดลูกน้ำยุงลาย และปลาหางนกยูงกินลูกน้ำยุงลายให้ผู้นำชุมชน 8 หมู่บ้านในตำบลทับมา พร้อมกับนำนั่งรถจักรยานยนต์พ่วงข้าง หรือซาเล้ง รณรงค์ประชาสัมพันธ์กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ทำความสะอาดปรับปรุงสิ่งแวดล้อมในชุมชน วัด โรงเรียน สถานที่สาธารณะ และแจกจ่ายทรายอะเบทแก่ชาวบ้านในพื้นที่ สำหรับสถานการณ์ไข้เลือกออกจังหวัดระยอง ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 15 มิถุนายน 2563 พบผู้ป่วยเป็นไข้เลือดออกแล้ว 700 ราย เสียชีวิต 1 ราย คิดเป็นร้อยละ 95.96 ต่อแสนประชากรสูงเป็นอันดับ 1 ของประเทศ อำเภอที่พบผู้ป่วย 5 อันดับแรก ประกอบด้วย อ.เมืองระยอง อ.บ้านค่าย อ.ปลวกแดง อ.นิคมพัฒนา และ อ.แกลง
 
วฐิต กลางนอก ข่าว

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง
ชั้น 3 ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150
โทร. 0 3869 4101-2 โทรสาร 0 3869 4103