ระยองวันนี้
จังหวัดระยองทำพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมในโครงการพระราชทาน “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง” ณ เรือนจำกลางระยอง

วันที่ 15 ก.ย. 2563 (จำนวนคนอ่าน 0 คน)
ส.ปชส.ระยอง

เมื่อวันที่ 15 ก.ย. 2563 เวลา 09.00 น. ที่เรือนจำกลางระยอง ต.หนองละลอก อ.เมือง จ.ระยอง นายยุทธพล องอาจอิทธิชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นผู้แทนพระองค์ในการมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมโครงการพระราชทาน "โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง” ณ เรือนจำกลางระยอง มีนายนัสที ทองปลาด ผู้บัญชาการเรือนจำกลางระยอง นายดาระใน ยี่ภู่ นายอำเภอบ้านค่าย และหัวหน้าส่วนราชการอำเภอบ้านค่าย ร่วมเป็นเกียรติฯ มีผู้ต้องขัง ผ่านการฝึกอบรมฯ รวมจำนวน 731 คน ในจำนวนนี้จะได้การปล่อยตัว จำนวน 252 ราย
 
นายนัสที ทองปลาด ผู้บัญชาการเรือนจำกลางระยอง กล่าวว่า โครงการพระราชทาน โคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้ผู้ต้องขังเข้าร่วมโครงการฯ เพื่อเรียนรู้การทำเกษตรทฤษฎีใหม่ น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติและประยุกต์ให้เหมาะสมตามพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ได้พระราชทานโครงการฯ และแนวทางแก่ผู้ปฏิบัติงาน คือ สร้างต้นแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ในพื้นที่ขนาดเล็กแบบของชาวบ้าน คือ ปั้นโคก ขุดหนอง ทำนา ตามลักษณะภูมิสังคมของแต่ละพื้นที่ ใช้เวลาฝึกอบรม 14 วัน เริ่มจากศึกษาทฤษฎีอย่างละเอียด ออกแบบแปลงตามภูมิสังคม และลงมือปฏิบัติในพื้นที่จริง ปลูกไม้ 5 ระดับ ตั้งแต่สูง กลาง เตี้ย เรี่ยดิน และหัวใต้ดิน เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อการสร้างสมดุล โดยปลูกป่า 3 อย่างประโยชน์ 4 อย่าง คือ ปลูกไม้กินได้ ไม้ใช้สอย และไม้เศรษฐกิจ เพื่อให้ได้ประโยชน์คือ พอกิน พออยู่ พอใช้ และพอร่มเย็น
 
วฐิต กลางนอก
ส.ปชส.ระยอง
 
 

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง
ชั้น 3 ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150
โทร. 0 3869 4101-2 โทรสาร 0 3869 4103