ระยองวันนี้
ปภ.ระยองและเจ้าหน้าที่ร่วมลงพื้นที่สำรวจการระบายน้ำพื้นที่ ต.บ้านแลง เตรียมรับมือ "โนอึล"

วันที่ 18 ก.ย. 2563 (จำนวนคนอ่าน 0 คน)

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2563 เวลา 14.00 น. นายตรีรัตน์ หนูแก้วขวัญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระยอง ลงพื้นที่ ต.บ้านแลง อ.เมืองระยอง เพื่อเตรียมรับมือสถานการณ์ผลกระทบจากพายุโซนร้อนโนอึล ในช่วง 18-20 กันยายน 2563 โดยมีนายวิรัช สกุลพงษ์ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ และผู้แทนจาก บมจ.ไออาร์พีซี ร่วมลงพื้นที่ ซึ่งพื้นที่เสี่ยงที่สำรวจในครั้งนี้ประกอบด้วย

1) คลองบ้านแลง หมู่ 1
2) อ่างเก็บน้ำบ้านแลง 1 หมู่ 6
3) ฝายน้ำล้นบ้านขวากลิง ก่อนทางเข้าหมู่บ้านเจนจิรา
4) สระหนองพญา หมู่ 3
5) คลองท่ากระสาว หมู่ 1
6) ประตูระบายน้ำคลองสาย 3 สรรพากร หมู่ 4

จากการลงพื้นที่พบว่า ประตูระบายน้ำคลองสายสาม (สรรพากร หมู่ที่ 4) พบว่ามีขยะอุดตัดทางไหลออกของน้ำ ซึ่ง ปภ.ระยองได้ประสานไปยังเทศบาลเชิงเนินดำเนินการเก็บขยะและกำจัดวัขพืช เพื่อให้การระบายน้ำเต็มประสิทธิภาพต่อไป
 
สนง.ปภ.ระยอง ภาพ/ข้อมูล
ยศวรรธน์ จิววัฒนารักษ์
ส.ปชส.ระยอง

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง
ชั้น 3 ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150
โทร. 0 3869 4101-2 โทรสาร 0 3869 4103