ระยองวันนี้
กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดพื้นที่ตาบอดตัดถนนผ่านที่ดินของประชาชนในพื้นที่จังหวัดระยอง วางระบบโครงสร้างพื้นฐาน ตามโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ มอบโฉนดที่ดินให้เจ้าของที่ดิน

วันที่ 21 ก.ย. 2563 (จำนวนคนอ่าน 0 คน)

กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดพื้นที่ตาบอดตัดถนนผ่านที่ดินของประชาชนในพื้นที่จังหวัดระยอง วางระบบโครงสร้างพื้นฐาน ตามโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ มอบโฉนดที่ดินให้เจ้าของที่ดิน ทั้งนี้ให้สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ในพื้นที่ได้ ช่วยภาครัฐประหยัดงบประมาณเวนคืนที่ดิน และยังช่วยเพิ่มมูลค่าที่ดิน
 
เมื่อเวลา 10.30 น.วันที่ 21 ก.ย.63 นายมณฑล สุดประเสริฐ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง และนายปริญญา โพธิสัตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมมอบโฉนดที่ดินแปลงใหม่ จำนวนแปลงที่ดิน 16 แปลง ให้เจ้าของที่ดิน 14 ราย พื้นที่โครงการประมาณ 24 ไร่ 2 งาน 97.7 ตารางวา ตามโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดระยอง บริเวณพื้นที่หนองมะหาด ตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง มีนายธวัชชัย สุภาผล โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง นายประเสริฐ วงษ์ศรี นายกเทศมนตรีตำบลทับมา และประชาชนในพื้นที่ ร่วมเป็นสักขีพยาน
 
นายมณฑล สุดประเสริฐ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง กล่าวว่า การจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ เป็นภารกิจหนึ่งที่กรมโยธาธิการและผังเมืองสนับสนุนและดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีนโยบายในการพัฒนาและแก้ปัญหาผังเมืองอย่างเป็นระบบ ด้วยการสร้างโครงข่ายคมนาคม เปิดพื้นที่ตาบอดให้สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ในพื้นที่ได้ ซึ่งจะทำให้ภาครัฐประหยัดงบประมาณในการเวนคืนที่ดิน ช่วยเพิ่มมูลค่าที่ดิน และสามารถพัฒนาเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งถือว่าได้ประโยชน์ทั้งภาครัฐและประชาชนที่เป็นเจ้าของที่ดิน โดยโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองมะหาด ตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง เป็นความร่วมมือของกรมโยธาธิการและผังเมือง สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง และเทศบาลตำบลทับมา ได้ดำเนินการในเขตผังเมืองรวมเมืองระยอง พ.ศ. 2549 ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย (สีเหลือง) และที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)
 
ทั้งนี้ กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้สนับสนุนงบประมาณจำนวน 20.74 ล้านบาท ในการก่อสร้างถนนโครงการตามผังเมืองรวม ขนาดเขตทาง 12.00 เมตร ความยาวประมาณ 380 เมตร เชื่อมระหว่างถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 36 กับถนนสายหนองมะหาด-ชายกระปอม ชุมชนหนองมะหาด ต.ทับมา อ.เมืองระยอง ให้สามารถใช้เป็นทางลัดเข้าสู่ตัวเมืองระยอง และจัดให้มีโครงสร้างพื้นฐานที่พอเพียง มีเสาไฟฟ้าระบบโซลาเซลล์ตลอด 2 ข้างถนน
 
นายธวัชชัย สุภาผล โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง กล่าวว่า ความสำเร็จของโครงการดังกล่าว เป็นความร่วมมือของภาครัฐ อปท. และภาคประชาชน ที่ร่วมกันในลักษณะของประชารัฐ และเจ้าของที่ดินที่ยอมปันส่วนที่ดินเพื่อตัดเป็นถนน ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นโครงการนำร่องของกรมโยธาธิการและผังเมืองในพื้นที่จังหวัดระยอง ประโยชน์ของภาครัฐที่จะได้รับเป็นเรื่องของลดค่าใช้จ่ายในการเวนคืนที่ดิน ลดการจราจรแออัดบนถนนบายพาสสาย 36 นอกจากนี้ยังมีพื้นที่ของ อ.บ้านฉาง ก็จะมีการดำเนินการในเมืองสมาร์ทซิตี้ด้วย
 
ด้าน นายประเสริฐ วงษ์ศรี นายกเทศมนตรีตำบลทับมา กล่าวว่า ท้องถิ่นมีส่วนสนับสนุนโครงการตั้งแต่การกำหนดผังเมืองมาแล้ว โดยเฉพาะการพูดคุยกับเจ้าของที่ดิน ผลได้ผลเสียที่เกิดขึ้นในการตัดเป็นถนนผ่านที่ดินของเจ้าของที่ดินแปลงดังกล่าว เพื่อให้เกิดประโยชน์กับทุกฝ่ายทั้งเจ้าของที่ดินในเรื่องมูลค่าเพิ่มของที่ดิน ประชาชนได้ใช้ถนน และภาครัฐประหยัดงบประมาณการเวนคืน ในส่วนของพื้นที่เทศบาลตำบลทับมา ก็มีพื้นที่ที่จะดำเนินการในลักษณะแบบนี้ ซึ่งจะได้มีการประสานงานกับโยธาธิการและผังเมืองระยอง เพื่อดำเนินการต่อไป
 
ส.ปชส.ระยอง

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง
ชั้น 3 ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150
โทร. 0 3869 4101-2 โทรสาร 0 3869 4103