ระยองวันนี้
ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เยี่ยมชมการดำเนินงาน และการส่งเสริมอาชีพของผู้ต้องขังเรือนจำกลางระยอง

วันที่ 2 ต.ค. 2563 )

เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2563 ที่เรือนจำกลางระยอง ต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เยี่ยมชมการดำเนินงานของเรือนจำกลางระยอง มีนายนัสที ทองปลาด ผู้บัญชาการเรือนจำกลางระยอง ให้การต้อนรับและพาเยี่ยมชมการการส่งเสริมอาชีพ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขัง จำนวนกว่า 7,000 คน ทั้งการฝึกอาชีพการทำการเกษตรพอเพียงตามพระราชดำริ ฝึกอบรมอาชีพ เช่น การวาดภาพ ทำขนมปัง-ขนมเค้ก นวดและสปา ตัดผมเสริมสวย การเปิดร้านกาแฟและร้านมินิมาร์ท เป็นต้น
 
นายนัสที ทองปลาด ผู้บัญชาการเรือนจำกลางระยอง กล่าวว่า กรมราชทัณฑ์ มีนโยบายต้องการสร้างโอกาสและคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ผู้ต้องขัง โดยผ่านกระบวนการฝึกอบรมวิชาชีพ เพื่อขัดเกลาพฤติกรรม และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อลดปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตและเป็นการให้โอกาส กับผู้ที่เคยกระทำผิดได้ปรับปรุงตนเอง และมีอาชีพติดตัวหลังพ้นโทษคืนเมื่อสู่สังคม ตลอดจนเป็นการส่งเสริมอาชีพในบางสาขาอาชีพที่ขาดแคลนในตลาดแรงงาน โดยการพัฒนาเพิ่มทักษะฝีมือความสามารถให้เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน และยังสามารถนำไปประกอบอาชีพอิสระได้อีกด้วย
 
ส.ปชส.ระยอง
 

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง
ชั้น 3 ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150
โทร. 0 3869 4101-2 โทรสาร 0 3869 4103