ระยองวันนี้
ชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านอำเภอแกลง แสดงพลังปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์

วันที่ 21 ต.ค. 2563 )
 
 
มื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอแกลง จ.ระยอง นายประยุทธ พานทอง ประธานชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านอำเภอแกลง จ.ระยอง พร้อมผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอแกลง ประมาณ 400 คน ได้แสดงพลังปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ ที่เป็นที่เคารพรักเทิดทูนของประชาชนชาวไทยมายาวนาน โดยได้พร้อมใจกันกล่าวคำปฏิญาณให้คำมั่นสัญญาจะปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยชีวิต

ทั้งนี้ สืบเนื่องจากมีคนบางกลุ่มแสดงพฤติกรรมจาบจ้วงและพาดพิงสถาบันพระมหากษัตริย์ให้เสียหายอย่างต่อเนื่อง ทำให้ประชาชนชาวไทยส่วนใหญ่รู้สึกไม่สบายใจต่อการกระทำ เพราะถือว่าไม่เหมาะสม และไม่บังควรอย่างยิ่ง ชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านอำเภอแกลง จึงพร้อมใจกันแสดงพลังปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นที่รัก และเทิดทูนยิ่งของปวงชนชาวไทยดังกล่าวขึ้น ...

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง
ชั้น 3 ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150
โทร. 0 3869 4101-2 โทรสาร 0 3869 4103