ระยองวันนี้
สมาคมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านจังหวัดระยอง ทั้ง 8 อำเภอ รวมตัวแสดงพลังปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์

วันที่ 23 ต.ค. 2563 )

เมื่อเวลา 15.00 น. วันที่ 23 ต.ค.2563 ที่หน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ภายในศาลากลางจังหวัดระยอง ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มีสมาคมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านจังหวัดระยอง ทั้ง 8 อำเภอ รวม 1,000 คน ได้รวมตัวแสดงพลังปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยได้มีการวางพานพุ่ม เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ก่อนจะร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ กล่าวปฏิญาณแสดงจุดยืนปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ และร่วมร้องเพลงชาติไทย จากนั้นได้ยื่นหนังสือประกาศเจตนารมณ์ปกป้องสถาบันสำคัญของชาติกับนายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง

นายศิริพันธุ์ ตรีไตรรัตนกูล นายกสมาคมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านจังหวัดระยอง กล่าวว่า เนื่องด้วยสถานการณ์ปัจจุบันได้เกิดสภาพปัญหาความแตกแยก ความเชื่อมั่น ความขัดแย้งทางความคิดในสังคมไทย อันเป็นความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องและคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง รวมทั้งขยายวงกว้างและต่อเนื่อง ซึ่งการกระทำและแสดงออกต่างๆ ล้วนไม่เป็นผลดีต่อสถาบันสำคัญของชาติ ซึ่งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านทั้ง 8 อำเภอ อยากเห็นสังคมไทยกลับมาเป็นสังคมแบบเดิม คือ สังคมแห่งรอยยิ้ม สังคมแห่งมิตรภาพ สังคมแห่งการเอื้ออาทร ไม่มีการแบ่งพรรค แบ่งพวก แบ่งฝ่าย แบ่งสี ซึ่งจะทำให้สังคมเกิดความสมานฉันท์และมีรอยยิ้ม คนไทยทุกคนมีความรักและสามัคคีกัน โดยมีความหวังและปรารถนาเป็นอย่างยิ่งที่อยากจะให้เกิดขึ้นโดยเร็ว

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง
ชั้น 3 ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150
โทร. 0 3869 4101-2 โทรสาร 0 3869 4103