ระยองวันนี้
อบจ.ระยอง ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชน กรณีศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ในเขตเทศบาลนครระยอง ตำบลเชิงเนิน ตำบลทับมา และตำบลเนินพระ เพื่อหาทางแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ

วันที่ 8 ก.ค. 2554 )

อบจ.ระยอง ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชน กรณีศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ในเขตเทศบาลนครระยอง ตำบลเชิงเนิน ตำบลทับมา และตำบลเนินพระ เพื่อหาทางแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ
 
 วันที่ 8 กรกฎาคม นี้ที่ห้องประชุมโรงแรมสตาร์ อำเภอเมืองระยอง นายวราวุธ ปิ่นเงิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน กรณีศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ในเขตเทศบาลนครระยอง ตำบลเชิงเนิน ตำบลทับมา และตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ซึ่งอบจ.ระยอง ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 3 แล้ว โดยมีผู้แทนองค์กรส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชนและประชาชน ในพื้นที่ เข้าร่วมรับฟัง จำนวน 100 คน สำหรับการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นในครั้งนี้เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ภาคส่วนต่างๆ รวมทั้งประชาชนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น ทัศนะ แลกเปลี่ยนข้อมูลและความคิดเห็นเพื่อแสวงหาทางเลือกและการตัดสินใจเกี่ยวกับรูปแบบการแก้ไขปัญหาที่เหมาะสม เป็นที่ยอมรับซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน ทั้งนี้เนื่องจากพื้นที่ในเขตเทศบาลนครระยอง ตำบลเชิงเนิน ตำบลทับมา และตำบลเนินพระ เมื่อเกิดฝนตกหนัก หรือเกิดน้ำทะเลหนุนทำให้น้ำท่วมอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตพื้นที่เทศบาลนครระยองและพื้นที่ลุ่มน้ำทับมา ส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาน้ำท่วมบ้านเรือนและที่ทำกินเป็นประจำทุกปี..
 
วฐิต/ข่าว

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง
ชั้น 3 ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150
โทร. 0 3869 4101-2 โทรสาร 0 3869 4103