ระยองวันนี้
ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง นำข้าราชการ ประชาชนทุกหมู่เหล่าวางพวงมาลา เนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

วันที่ 11 ก.ค. 2554 )

ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง นำข้าราชการ ประชาชนทุกหมู่เหล่าวางพวงมาลา เนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
 
 
 เช้าวันนี้ (11 ก.ค.54) ที่หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดระยอง นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานนำข้าราชการ ประชาชนทุกหมู่เหล่าวางพวงมาลา เนื่องใน "วันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช” ซึ่งมติคณะรัฐมนตรี กำหนดให้วันที่ 11 กรกฎาคม ของทุกปี เป็นวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช วันรัฐพิธี โดยไม่ถือเป็นวันหยุดราชการ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทิตาคุณ ที่ทรงมีคุณูปการต่อประเทศชาติ และปวงชนชาวไทย
 
 ทั้งนี้สมเด็จพระนารายณ์มหาราช เป็นพระราชโอรสในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปราสาททอง แห่งกรุงศรีอยุธยา พระราชสมภพเมื่อวันจันทร์ เดือนยี่ ปีวอก พุทธศักราช 2175 เมื่อทรงพระเยาว์ได้ทรงศึกษาศิลปะวิชาการอย่างแตกฉาน ทั้งวิชาไตรเภท ยุทธศาสตร์ การปกครอง เมื่อพระชนมายุได้ 25 พรรษา ทรงเสด็จเสวยราชสมบัติ เป็นพระมหากษัตริย์ องค์ที่ 27 แห่งกรุงศรีอยุธยา ประวัตศาสตร์ของชาติได้จารึกพระราชกรณียกิจนานัปการ ทั้งทรงเป็นกษัตริย์นักรบผู้กล้าหาญ ทรงปกครองอาณาประชาราษฎรด้วยทศพิศราชธรรม ทรงเจริญสัมพันธไมตรีกับต่างประเทศ โดยเฉพาะฝรั่งเศส เพื่อถ่วงดุลอำนาจกับประเทศฮอลันดา ทรงจัดให้มีการแลกเปลี่ยนทางการทูตกับประเทศในยุโรป ทำให้เกิดการถ่ายเททางอารยธรรม ทั้งด้านการศึกษา วิทยาศาสตร์ การค้า สถาปัตยกรรมแก่สยามประเทศ ด้านศิลปวรรณคดี ได้ทรงพระราชนิพนธ์ ทศรถสอนพระราม พาลีสอนน้อง สมุทรโฆษคำฉันท์ สมเด็จพระนารายณ์มหาราชเสด็จดำรงราชสมบัติ นาน 32 ปี ทรงพระประชวรและเสด็จสวรรคต เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2231 สิริพระชนมายุ 56 พรรษา.
 
วฐิต/ข่าว

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง
ชั้น 3 ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150
โทร. 0 3869 4101-2 โทรสาร 0 3869 4103