ระยองวันนี้
จังหวัดระยอง ประกาศให้โรงงานเอเพ็ค ปิโตรเคมิคอล เป็นเขตอันตราย เนื่องจากมีสารเคมีอันตรายหลงเหลืออยู่อีกมหาศาล

วันที่ 14 ก.ค. 2554 )

จังหวัดระยอง ประกาศให้โรงงานเอเพ็ค ปิโตรเคมิคอล เป็นเขตอันตราย เนื่องจากมีสารเคมีอันตรายหลงเหลืออยู่อีกมหาศาล
 
เมื่อเวลา 16.30 น.ของวันนี้ (14 กรกฎาคม) นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ได้เรียกประชุมส่วนที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญจากกรมโรงงาน สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด นายอำเภอเมืองระยอง นายกเทศมนตรีเมืองมาบตาพุด สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด และเจ้าหน้าที่ตำรวจ เพื่อร่วมหาแนวทางและมาตรการในการกู้สถานการณ์สารเคมีอันตรายที่ยังเหลืออยู่ในระบบท่อส่งและถังเก็บผลิตภัณฑ์ของบริษัท เอเพ็คฯ ที่ทางผู้เชี่ยวชาญจากกรมโรงงานได้สำรวจในเบื้องต้นพบว่ายังมีสารเคมี (ไวนิลคลอไรด์โมโนเมอร์และออแกรนิคเปอร๊อกไซด์) คั่งค้างหลงเหลืออยู่ในระบบท่อส่งและถังเก็บผลิตภัณฑ์จำนวนถึงกว่า 700 ตัน หลังจากที่ทางโรงงานทำการ SHUT DOWN ไปเมื่อวันที่ 26 มีนาคมที่ผ่านมา โดยเฉพาะสารไวนิลคลอไรด์โมโนเมอร์ ที่เป็นสารอันตรายไวไฟต่อการติดไฟ นอกจากนี้ยังพบว่าภายในโรงงานดังกล่าวมีการเข้าไปลักขโมยลวดทองแดงและทองเหลือง สายไฟ ที่ใช้ในขบวนการควบคุมการผลิตและสัญญาณต่างๆ ไปหลายจุด หลังจากที่ใช้เวลาปรึกษาหารือนานกว่า 1 ชั่วโมงจึงได้ข้อสรุปในเบื้องต้น โดยทางจังหวัดได้ประกาศให้เขตโรงงานเอเพ็ค เป็นเขตพื้นที่อันตราย เพื่อป้องกันมิให้ประชาชนที่รู้เท่าไม่ถึงการณ์เข้าไปหรือทำให้เหตุการณ์รุนแรงขึ้น เนื่องจากสารเคมีดังกล่าวเป็นสารเคมีอันตราย พร้อมทั้งขอให้ทางอำเภอ เทศบาลเมืองมาบตาพุดและทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ผลัดกันจัดเวรยามเฝ้าบริเวณโรงงานดังกล่าวตลอดในช่วงวันหยุดยาวนี้ นอกจากนั้นแล้วทางจังหวัดยังได้แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาอีกหนึ่งชุดโดยมีปลัดจังหวัดเป็นหัวหน้าชุดพร้อมส่วนที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนจากโรงงานภาคเอกชนและโรงงานเอเพ็ค เพื่อเข้าไปร่วมสำรวจตรวจสอบสารเคมีที่ยังคั่งค้างหลงเหลืออยู่ทั้งในระบบท่อและถังเก็บผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของโรงงานเอเพ็ค เพื่อจะได้ประเมินสถานการณ์และหาแนวทางการกู้เพื่อนำสารเคมีที่คั่งค้างเหล่านั้นแล้วขนย้ายออกจากบริษัทดังกล่าวต่อไป ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของชาวระยอง คาดว่าจะใช้เวลาอย่างน้อย 1 สัปดาห์ในการดำเนินการสำรวจตรวจสอบและประเมินในด้านความปลอดภัยในการดำเนินการ โดยคณะกรรมการชุดนี้จะเริ่มเข้าไปสำรวจตามระบบที่ถูกต้องทั้งถังเก็บผลิตภัณฑ์และแนวท่อทั้งหมดในโรงงานเอเพ็คตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไป .......
 
 
วฐิต/ข่าว

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง
ชั้น 3 ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150
โทร. 0 3869 4101-2 โทรสาร 0 3869 4103