ระยองวันนี้
ชาวบ้านจาก 2 ตำบลในอำเภอบ้านค่าย จ.ระยอง เดินทางมารวมตัวกันหน้าโรงงานไออาร์พีซี จำกัด(มหาชน) คัดค้านผุดนิคมอุตสาหกรรมของไออาร์พีซีแห่งใหม่ในพื้นที่ พร้อมเตรียมจัดเวทีไฮปาร์คใหญ่ปลายเดือนนี้ เชิญชวนชาวบ้านในพื้นที่ร่วมคัดค้าน

วันที่ 17 ก.ค. 2554 )


ชาวบ้านจาก 2 ตำบลในอำเภอบ้านค่าย จ.ระยอง เดินทางมารวมตัวกันหน้าโรงงานไออาร์พีซี จำกัด(มหาชน) คัดค้านผุดนิคมอุตสาหกรรมของไออาร์พีซีแห่งใหม่ในพื้นที่ พร้อมเตรียมจัดเวทีไฮปาร์คใหญ่ปลายเดือนนี้ เชิญชวนชาวบ้านในพื้นที่ร่วมคัดค้าน

(17 ก.ค.54) เวลา 14.00 น.ชาวบ้านจาก 2 ตำบลในอ.บ้านค่าย จ.ระยอง ประกอบด้วยตำบลบางบุตร และตำบลหนองบัว กว่า 200 คน ได้เดินทางมารวมตัวกันที่หน้าโรงงานไออาร์พีซี จำกัด(มหาชน) ถนนสุขุมวิท ต.เชิงเนิน อ.เมืองระยอง นำโดยนายเศรษฐา ปิตุเตชะ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ทั้งนี้ชาวบ้านได้ชูป้ายข้อความและอ่านแถลงการณ์ เป็นการแสดงสัญลักษณ์คัดค้านการก่อสร้างนิคมอุตสาหกรรมแห่งใหม่ของไออาร์พีซีที่จะมีการก่อสร้างในพื้นที่ 2 ตำบลดังกล่าว ก่อนที่จะแยกย้ายกับกลับ


นายเศรษฐา ปิตุเตชะ แกนนำฯ เปิดเผยว่า โครงการนิคมอุตสาหกรรมไออาร์พีซี ไม่ถูกต้องในหลายประเด็น เช่น การประกาศให้จัดตั้งเขตนิคมฯ ดังกล่าว ตั้งอยู่ในพื้นที่ประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม และพื้นที่ชนบทและเกษตรกรรม ตามร่างผังเมืองรวมของจังหวัด และความไม่เหมาะสมของสถานที่ตั้ง เนื่องจากตั้งอยู่บนพื้นที่ต้นน้ำ ซึ่งเป็นแหล่งน้ำใจของชาวระยอง รวมทั้งความไม่โปร่งใสของการจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือ EIA และผลกระทบทางสุภาพ หรือ HIA ซึ่งในการดำเนินงานไม่ได้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนแอย่างจริงจัง ทำเพียงแค่ให้มีจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมเท่านั้น ทั้งที่มีชาวบ้านร่วมพันคน ลงชื่อคัดค้าน และแสดงข้อกังวลที่มีต่อโครงการดังกล่าว เคยยื่นหนังสือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาแล้ว จนกระทั่งมาทราบว่า มีการประกาศจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมไออาร์พีซี ในราชกิจจานุเบกษาดังกล่าว การที่ชาวบ้านมารวมตัวกันในครั้งนี้เป็นการแสดงสัญลักษณ์คัดค้านไม่ให้เห็นด้วยกับโครงการตั้งนิคมอุตสาหกรรมดังกล่าว ทั้งนี้ปลายเดือนนี้ชาวบ้านในพื้นที่ จะมีการจัดเวทีปราศัยใหญ่ที่บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอบ้านค่าย เพื่อเชิญชวนให้ชาวบ้านในพื้นที่ร่วมกันคัดค้าน พร้อมนำรายชื่อเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

สำหรับโครงการตั้งนิคมอุตสาหกรรมของไออาร์พีซีฯ ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ตำบลหนองบัว และตำบลบางบุตร อ.บ้านค่าย บนถนนหัวชวด - โรงน้ำตาล แยกจากถนนสาย 3138 รวมพื้นที่ประมาณ 2,200 ไร่ โดยอุตสาหกรรมที่จะทำประกอบด้วย กลุ่มอุตสาหกรรมไบโอดีเซล เช่น โรงกลั่นน้ำมันปาล์มบริสุทธิ์ และไบโอพลาสติก กลุ่มอุตสาหกรรมที่เน้นเทคโนโลยี เช่น กลุ่มชิ้นส่วนไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มผลิตภัณฑ์และกลุ่มผลิตภัณฑ์พลาสติกส์และบรรจุภัณฑ์ กลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน เช่น พลังงานลมแสงอาทิตย์โรงงานไบโอดีเซลและพลังงานก๊าชธรรมชาติ.......
 
วฐิต/ข่าว

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง
ชั้น 3 ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150
โทร. 0 3869 4101-2 โทรสาร 0 3869 4103