หน้าหลัก >> ระยองวันนี้
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดระยองวันนี้ ข่าว/บทความทั้งหมด

ระยองวันนี้
ผู้ว่าฯ ระยองเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการคัดเลือก คัดสรร ผู้รับพระราชทานทุนและประสานงานระดับจังหวัด โครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
22/06/2017
อ่าน 141 ครั้ง
กองบัญชาการกองทัพไทย ฝึกซ้อมแผนช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเล
21/06/2017
อ่าน 141 ครั้ง
จังหวัดระยอง ฝึกป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับจังหวัด
21/06/2017
จังหวัดระยองจัดประชุมคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ เพื่อรายงานผลการดำเนินงานและติดตามความก้าวหน้าการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์
21/06/2017
อ่าน 157 ครั้ง
จังหวัดระยอง เข้มหอพักโรงแรมและอพาร์ทเม้น ป้องกันเหตุเป็นแหล่งมั่วสุมการแพร่ระบาดของยาเสพติด ดึงผู้ประกอบการสร้างความรู้ความเข้าใจแนวทางปฎิบัติตามกรอบกฏหมาย
20/06/2017
คณะอนุกรรมาธิการกิจการสตรี และกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ.2558
20/06/2017
กองบัญชาการกองทัพไทย ฝึกซ้อมแผนให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติ การฝึกร่วมกองทัพไทย ประจำปี 2560 เป็นวันที่ 2 โดยสมมติเหตุการณ์อาคารถล่ม มีระดมเจ้าหน้าที่เข้าค้นหาและช่วยเหลือชีวิตผู้ติดในอาคาร
20/06/2017
กองทัพไทย บูรณาการส่วนราชการทุกภาคส่วน และ จ.ระยอง ฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติ การฝึกร่วมกองทัพไทย ประจำปี 2560
19/06/2017
อ่าน 113 ครั้ง
อบต.ทุ่งควายกิน จ.ระยอง จัดโครงการพัฒนาคุณภาพเด็ก (วัยใสใส่ใจทำดี ชีวิตปลอดภัย) มุ่งเน้นส่งต่อเด็กให้ก้าวสู่วัยเยาวชนอย่างมีคุณภาพ
17/06/2017
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดระยอง เพื่อตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามประเด็นการตรวจราชการ ประจำเดือนมิถุนายน 2560
13/06/2017
จังหวัดระยองประชุมคณะกรรมการจัดงานเพื่อติดตามความก้าวหน้าการจัดงาน วันสุนทรภู่ กวีโลก จังหวัดระยอง ครั้งที่ 48 ประจำปี 2560 ครั้งที่ 2/2560
12/06/2017
อ่าน 143 ครั้ง
จังหวัดระยอง จับมือภาคเอกชนในพื้นที่ ซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับจังหวัด รับมืออัคคีภัยและสารเคมีรั่วไหล
12/06/2017
อ่าน 205 ครั้ง
ชาวระยอง ร่วมแสดงความคิดเห็นตอบคำถาม 4 ข้อของนายกรัฐมนตรีอย่างต่อเนื่องที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
12/06/2017
อ่าน 200 ครั้ง
ช้างป่าบนเขาชะเมา จ.ระยอง ลงหากินทำลายพืชสวนของชาวบ้านในพื้นที่ เสียหายกว่า 100 ไร่ เบื้องต้นอุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง จัดชุด จนท.เฝ้าระวัง และผลักดันเข้าป่า
12/06/2017
อ่าน 197 ครั้ง
ททท. จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิญชวน เที่ยวงาน "เทศกาลเที่ยวเมืองต้องห้าม...พลาด plus @ระยอง" กับ 12 เมืองหลัก และ 12 เมืองรองในทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ
09/06/2017
อ่าน 227 ครั้ง
สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 จัดกิจกรรมวันทะเลโลก เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมให้ทุกภาคส่วนเห็นความสำคัญร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
08/06/2017
อ่าน 243 ครั้ง
ทต.ทับมา จัดโครงการสร้างจิตสำนึกเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนในการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในชุมชน กำจัดผักตบชวา วัชพืชและขยะมูลฝอยในแม่น้ำ คูคลอง
08/06/2017
อ่าน 210 ครั้ง
จ.ระยอง เดินหน้าประชุมอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด เพื่อขับเคลื่อนนโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ค้นหาบุคคลต้นแบบภายใต้ Theme "ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อที่พ่อทำ พอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสา"
08/06/2017
อ่าน 198 ครั้ง
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ แจง "แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 กับการขับเคลื่อนไทยแลนด์ 4.0"
07/06/2017
อ่าน 214 ครั้ง
จังหวัดระยองประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดระยอง (กรอ.จังหวัดระยอง) ครั้งที่ 2/2560
07/06/2017
อ่าน 201 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 [62] 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 ถัดไป>>
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง
ชั้น 3 ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150
โทร. 0 3869 4101-2 โทรสาร 0 3869 4103