หน้าหลัก >> ระยองวันนี้
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดระยองวันนี้ ข่าว/บทความทั้งหมด

ระยองวันนี้
เหล่ากาชาดระยอง ดึงสถานศึกษาร่วมเป็นเครือข่ายป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งเสพติดในสถานศึกษา
15/09/2016
อ่าน 187 ครั้ง
รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ส่งมอบอาคารเรียนใต้ถุนโล่ง มูลค่ากว่า 3 ล้านบาท ให้โรงเรียนในพื้นที่
15/09/2016
อ่าน 211 ครั้ง
จังหวัดระยองประชุมสรรหาคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมจังหวัด และประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดระยอง
14/09/2016
อ่าน 358 ครั้ง
จังหวัดระยอง ประชุมเชิงปฏิบัติการ”การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด พ.ศ. 251-2564” แก่ทุกภาคส่วน รองรับการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจชาติในอนาคต
14/09/2016
อ่าน 169 ครั้ง
หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี บรรยายพิเศษ ย้ำข้าราชการเป็นแบบอย่างที่ดีตามรอยพระยุคลบาท" แก่ข้าราชการสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมจากทั่วประเทศ ที่จังหวัดระยอง
14/09/2016
อ่าน 217 ครั้ง
จังหวัดระยอง ลงนามในสัตยาบันเพื่อร่วมกันสร้าง “จังหวัดใสสะอาด อำเภอใสสะอาด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใสสะอาด” โดยกลไกประชารัฐ
14/09/2016
อ่าน 183 ครั้ง
จังหวัดระยอง แถลงข่าวการจัดเทศกาลคเณศจตุรถี
12/09/2016
อ่าน 521 ครั้ง
ระยอง จัดประกวดนำเสนอผลงานชมรมถนนปลอดภัยในสถานศึกษา “RVP Road Safety Camp”มุ่งสร้างจิตสำนึกให้แก่เด็กและเยาวชน ได้รู้จักการใช้รถใช้ถนนอย่างถูกต้อง เคารพกฎจราจร และมีความตระหนักถึงความปลอดภัยตั้งแต่ในวัยเรียน
09/09/2016
อ่าน 236 ครั้ง
บริษัทไออาร์พีซี จำกัด(มหาชน) จัดกิจกรรมเปิดบ้านให้สื่อมวลชนระยอง เข้าเยี่ยมชมเขตประกอบการอุตสาหกรรมของบริษัทฯ
09/09/2016
อ่าน 289 ครั้ง
ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เยี่ยมให้กำลังใจนักท่องเที่ยวสาวเมืองจีนที่ประสบอุบัติเหตุถูกรถเฉี่ยวชนบนเกาะเสม็ด
09/09/2016
อ่าน 263 ครั้ง
คลังจังหวัดระยอง จัดเวทีเสวนา “Trend เศรษฐกิจจังหวัดระยอง ปี 2560” ให้ภาครัฐ เอกชน และประชาชนทั่วไป รองรับกับนโยบายรัฐบาลในการพัฒนาประเทศภายใต้ ประเทศไทย 4.0
09/09/2016
อ่าน 312 ครั้ง
จังหวัดระยองประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ราชการระดับจังหวัด จังหวัดระยอง ครั้งที่ 2/2559
08/09/2016
อ่าน 234 ครั้ง
จังหวัดระยอง จัดอบรมหลักสูตรซ่อมเครื่องยนต์เรือให้กับชาวประมงพื้นบ้านอย่างง่าย ก่อนมอบเครื่องมือช่างประจำตัว เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายและบรรเทาความเดือดร้อน
06/09/2016
อ่าน 275 ครั้ง
การประปาส่วนภูมิภาค(กปภ.) ลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) ร่วมกับจังหวัดระยอง และองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ในการบริหารจัดการน้ำและการให้บริการน้ำประปาในพื้นที่จังหวัดระยอง
02/09/2016
อ่าน 389 ครั้ง
หอการค้าไทย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และสำนักงาน ป.ป.ช.มอบรางวัลบรรษัทภิบาลดีเด่น มุ่งยกย่องเชิดชูเกียรติและเป็นขวัญกำลังใจให้ภาคธุรกิจเอกชนที่ประกอบการการค้าด้วยหลักบรรษัทภิบาล โปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริต
02/09/2016
อ่าน 239 ครั้ง
ธนาคารออมสินสาขาระยอง จับมือโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสิน(บ้านค่าย) เปิดโครงการธนาคารโรงเรียนส่งเสริมการออมและสร้างวินัยทางการเงินของเยาวชน นักเรียน
01/09/2016
อ่าน 381 ครั้ง
แห่เซลฟี่ "สะพานเปี่ยมพงศ์สานต์" เก็บไว้เป็นที่ระลึก เทศบาลนครระยอง ประกาศทุบทิ้งสร้างใหม่ หลังเปิดใช้งานมายาวนานกวา 64 ปี แล้วเกิดชำรุดทรุดตัว
01/09/2016
อ่าน 318 ครั้ง
จังหวัดระยองประชุมคณะกรรมการมูลนิธิอุทยานการเรียนรู้สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จังหวัดระยอง ครั้งที่ 1/2559
01/09/2016
อ่าน 270 ครั้ง
สมาคมกีฬาจังหวัดระยอง จับมือ อบจ.ระยอง เปิดงานมหกรรมกีฬาระยองเกมส์ ประจำปี 2559 ส่งเสริมให้นักกีฬาทุกระดับ ได้มีโอกาสเข้าร่วมการแข่งขัน โดยมุ่งความเป็นเลิศในการแข่งขันกีฬาระดับชาติต่อไป
01/09/2016
อ่าน 349 ครั้ง
โรงเรียนวัดยายดา จังหวัดระยอง นำนักเรียนลงแขกดำนาร่วมกับชาวบ้านในชุมชน เพื่อสืบสานประเพณีทำนาแบบดั้งเดิมของไทย
01/09/2016
อ่าน 362 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 [75] 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 ถัดไป>>
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง
ชั้น 3 ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150
โทร. 0 3869 4101-2 โทรสาร 0 3869 4103