หน้าหลัก >> ระยองวันนี้
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดระยองวันนี้ ข่าว/บทความทั้งหมด

ระยองวันนี้
จ.ระยอง ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงาน "มหกรรมเล่าขานตำนานเมืองระยอง" ประจำปี 2562
20/03/2019
อ่าน 4 ครั้ง
โรงเรียนสมคิดวิทยา จัดงานสืบสานความสำเร็จ 59 ปี มอบประกาศนียบัตรและทุนการศึกษานักเรียนเรียนดีและจบการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
18/03/2019
อ่าน 26 ครั้ง
สธ.ระยอง ชวนวิ่งการกุศล “อสม.ระยอง ชวนวิ่ง Run Fast Stop Stroke” นำรายได้มอบให้ รพ.สต. และ รพ. ใน จ.ระยอง
18/03/2019
อ่าน 29 ครั้ง
ผอ.สปข.7 จันทบุรี นำคณะนิเทศงานและติดตามการดำเนินงานตามภารกิจยุทธศาสตร์ของกรมประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2562 ที่จังหวัดระยอง
18/03/2019
อ่าน 24 ครั้ง
รองผู้ว่าฯ ระยอง เปิดงาน นัดพบตลาดแรงงานเชิงคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ 2562 ภายใต้ชื่องาน "Smart Job Fair at Rayong"
18/03/2019
อ่าน 3 ครั้ง
หอการค้าจังหวัดระยองประชุมใหญ่สามัญสมาชิกหอการค้าจังหวัดระยอง ประจำปี 2562 เลือกตั้ง คกก.ชุดใหม่แทนชุดเก่าที่หมดวาระลง
15/03/2019
อ่าน 21 ครั้ง
เทศบาลตำบลทับมา เปิดโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในองค์กรให้มีประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ
15/03/2019
อ่าน 25 ครั้ง
เทศบาลตำบลทับมา ดึงเยาวชนและประชาชนในพื้นที่ ร่วมโครงการเสริมสร้างการเรียนรู้ตามรอยพ่อหลวง ปี 2562
15/03/2019
อ่าน 22 ครั้ง
อบจ.ระยอง ชวนเที่ยวงาน กินลม ชมว่าว ชายหาดระยอง
15/03/2019
อ่าน 7 ครั้ง
จ.ระยองฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านอัคคีภัย สารเคมี และวัตถุอันตราย
15/03/2019
อ่าน 6 ครั้ง
วัฒนธรรมจังหวัดระยอง เดินหน้าสร้างแกนนำเครือข่ายเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคมในการปกป้อง เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และเสริมสร้างวัฒนธรรมประชาธิปไตยในเกิดกับทุกภาคส่วน
15/03/2019
อ่าน 3 ครั้ง
ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง นำเข้าส่วนราชการและประชาชนวัดทำบุญตักบาตร ฟังธรรม และปฏิบัติธรรมสวนะ
15/03/2019
อ่าน 2 ครั้ง
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระยอง ร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายจากภาครัฐ และภาคเอกชน จัดโครงการพัฒนาองค์ความรู้มาตรการเชิงป้องกันด้านความปลอดภัย และอาชีวอนามัย
15/03/2019
อ่าน 3 ครั้ง
จังหวัดระยอง จัดการแข่งขันกีฬาเยาวชน “อภัยมณีเกมส์”มุ่งเน้นส่งเสริมให้นักเรียนมีวินัยในตนเองและมีน้ำใจนักกีฬา สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ
15/03/2019
อ่าน 6 ครั้ง
ผู้ตรวจสำนักนายกฯ และคณะลงพื้นที่ระยอง ประชุมติดตามโครงการแบบบูรณาการ
15/03/2019
อ่าน 6 ครั้ง
จังหวัดระยอง กำหนดจัดฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดระยอง (สาธารณภัยขนาดกลาง ระดับ 2) ด้านอัคคีภัย สารเคมี และวัตถุอันตราย และการอพยพหนีไฟ ประจำปี 2562 ในวันที่ 14 มีนาคม นี้
15/03/2019
อ่าน 5 ครั้ง
จังหวัดระยองขอเชิญเที่ยวงาน “มหกรรมเล่าขานตำนานเมืองระยอง” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี 2562
15/03/2019
อ่าน 10 ครั้ง
จัดหางานจังหวัดระยอง กำหนดจัดประชุมนายจ้าง /สถานประกอบการ และจัดอบรมแรงงานต่างด้าว เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องกฎหมาย ระเบียบ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการทำงานของคนต่างด้าว ใน วันที่ 26 มีนาคม นี้
13/03/2019
อ่าน 19 ครั้ง
สำนักงานจัดหางานจังหวัดระยอง ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ ความเข้าใจไปยังนายจ้าง สถานประกอบการที่จ้างคนต่างด้าว เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารนโยบายสำคัญของภาครัฐที่เกี่ยวกับแรงงานต่างด้าว
13/03/2019
อ่าน 15 ครั้ง
สำนักงานจัดหางาน จังหวัดระยอง กำหนดจัดงานวันนัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพ ประจำปี 2562 จังหวัดระยอง “Smart Job Fair @ Rayong” ระหว่างวันที่ 15 - 16 มีนาคม 2562
13/03/2019
อ่าน 26 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 [9] 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 ถัดไป>>
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง
ชั้น 3 ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150
โทร. 0 3869 4101-2 โทรสาร 0 3869 4103