หน้าหลัก >> ระยองวันนี้
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดระยองวันนี้ ข่าว/บทความทั้งหมด

ระยองวันนี้
กลุ่มประมงพื้นบ้านเรือเล็ก จ.ระยอง รวมตัวนัดสืบพยานคดีได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ท่อน้ำมันดิบ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมีคอล จำกัด (มหาชน) รั่ว เมื่อปี 2556 ที่ผ่านมา ระบุศาล จ.ระยอง นัดสืบพยานอีกครั้ง 25 พ.ค.ที่จะถึงนี้
18/05/2016
อ่าน 219 ครั้ง
สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานพิธียกฉัตรเหนือพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ณวัดลุ่มมหาชัยชุมพล พระอารามหลวง อ.เมือง จ.ระยอง
18/05/2016
อ่าน 513 ครั้ง
สหกรณ์จังหวัดระยอง จัดคาราวานสินค้า “สหกรณ์ร่วมใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง ครบ 100 ปีสหกรณ์ไทย” หมุนเวียนทั้ง 8 อำเภอ
18/05/2016
อ่าน 197 ครั้ง
ทัพเรือภาคที่ 1 ร่วมกับภาครัฐ กลุ่มประมงเรือเล็กพื้นบ้าน และผู้ประกอบการโรงไฟฟ้าในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จ.ระยอง จัดโครงการสร้างปะการังเทียมเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยให้สัตว์ทะเล
18/05/2016
อ่าน 234 ครั้ง
จ.ระยอง เร่งจัดทำหนังสือรายงานผลการดำเนินจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำเนินนโยบายของจังหวัดให้ทุกภาคส่วนได้รับทราบอย่างทั่วถึง
18/05/2016
อ่าน 229 ครั้ง
จังหวัดระยองประชุมบูรณาการความร่วมมือกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาขยะและปัญหาอื่นๆตามแนวชายฝั่ง
18/05/2016
อ่าน 173 ครั้ง
จ.ระยอง เตรียมฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับจังหวัด ประจำปี 2559 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของบุคลากรทุกฝ่าย และเครื่องมือ อุปกรณ์ ในการเผชิญเหตุหากเกิดเหตุการณ์จริงขึ้นมา
16/05/2016
อ่าน 229 ครั้ง
จ.ระยอง ติวเข้มชุดปฏิบัติการตำบล เพื่อขับเคลื่อนแผนประชารัฐร่วมใจสร้างหมู่บ้านชุมชนมั่นคง ปลอดภัยจากยาเสพติด
16/05/2016
อ่าน 203 ครั้ง
จ.ระยอง ดึงเยาวชนปลูกฝังสำนึกรักสามัคคีและเสริมสร้างความปรองดอง จงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
16/05/2016
อ่าน 238 ครั้ง
พบปลาตายลอยเกลื่อนบริเวณแอ่งแต่ละชั้นของน้ำตกเขาชะเมา อ.เขาชะเมา จ.ระยอง คาดน้ำในแอ่งน้ำตกอุณหภูมิสูง เนื่องจากอากาศร้อน นอกจากนี้น้ำยังมีน้อย เนื่องจากเป็นช่วงหน้าแล้ง
16/05/2016
อ่าน 330 ครั้ง
จังหวัดระยองขอเชิญร่วมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี 2559
14/05/2016
อ่าน 456 ครั้ง
ครูในจังหวัดระยอง กว่า 1,500 คน สนใจเทเลคอนเฟอเร้นท์ “นายกรัฐมนตรีพบเพื่อนครู”เพื่อให้รับทราบแนวทางการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ
13/05/2016
อ่าน 245 ครั้ง
เครือข่ายคนรักในหลวงจังหวัดระยอง จัดพิธีรับมอบเสื้อตราสัญลักษณ์ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดระยอง เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสถาบันพระมหากษัตริย์
13/05/2016
อ่าน 286 ครั้ง
จังหวัดระยองอบรมหลักสูตร การยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์
13/05/2016
อ่าน 262 ครั้ง
จังหวัดระยองประชุมคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองโครงการด้านสุขภาพและการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดระยอง 2 ครั้งที่ 2/2559
13/05/2016
อ่าน 261 ครั้ง
จังหวัดระยองประชุมการจัดทำตราสินค้าด้านการท่องเที่ยวจังหวัดระยอง (Rayong Branding)
13/05/2016
อ่าน 227 ครั้ง
วัยรุ่นมือปล่อยภาพเจ้าอาวาสวัดแห่งหนึ่งใน อ.บ้านฉาง จ.ระยอง ซึ่งเจ้าอาวาสวัดดังกล่าว และมีศักดิ์เป็นถึงเจ้าคณะตำบลด้วย ที่โชว์สยิวกับสีกาผ่านวิดีโอไลน์ อ้างรับไม่ได้ทำให้เสื่อมศรัทธา
12/05/2016
อ่าน 315 ครั้ง
รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ลงพื้นที่ติดตามโครงการเร่งด่วนตามนโยบายของรัฐบาล กำชับสหกรณ์จังหวัดในภาคตะวันออก เร่งรัดให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลอย่างเคร่งครัด
12/05/2016
อ่าน 168 ครั้ง
จ.ระยอง ผุดตลาดคลองผดุงฯ สร้างสุข สัญจร เปิดพื้นที่ขายสินค้าราคาถูกให้ผู้ผลิตได้พบผู้บริโภคโดยตรง เพื่อช่วยเหลือแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองในช่วงก่อนเปิดภาคเรียน
12/05/2016
อ่าน 182 ครั้ง
จังหวัดระยองประชุมคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองโครงการด้านสุขภาพและการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดระยอง 1 ครั้งที่ 2/2559
12/05/2016
อ่าน 236 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 [87] 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 ถัดไป>>
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง
ชั้น 3 ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150
โทร. 0 3869 4101-2 โทรสาร 0 3869 4103