หน้าหลัก >> ระยองวันนี้
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดระยองวันนี้ ข่าว/บทความทั้งหมด

ระยองวันนี้
เทศบาลตำบลทับมา จับมือกลุ่มสตรีตำบลทับมา จัดโครงการสตรีทับมาพัฒนาประชาธิปไตย เปิดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับวิถีประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน
12/03/2019
อ่าน 17 ครั้ง
“ไออาร์พีซี” หนุนกลุ่มอาชีพและวิสาหกิจชุมชนรอบโรงงาน สร้างรายได้อย่างยั่งยืน
12/03/2019
อ่าน 27 ครั้ง
ชาวสวนผลไม้เมืองระยอง โอดครวญฝนทิ้งช่วงทำกระทบผลไม้ที่กำลังจะออกผล วอนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำฝนหลวงช่วยด่วนก่อนที่จะต้องตัดต้นไม้ทิ้งยกสวน
12/03/2019
อ่าน 17 ครั้ง
วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย จังหวัดระยอง มอบประกาศนียบัตรแก่นักศึกษาผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
12/03/2019
อ่าน 6 ครั้ง
จ.ระยอง ติดตามการดำเนินงานโครการส่วนท้องถิ่น ผ่านการประชุมนายก และปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด
11/03/2019
อ่าน 17 ครั้ง
รองผู้ว่าฯ ระยองติดตามการแก้ไขปัญหาผลผลิตสินค้าเกษตรระดับจังหวัด
11/03/2019
อ่าน 15 ครั้ง
จ.ระยอง เตรียมความพร้อมการฝึกด้านอัคคีภัยสารเคมีและวัตถุอันตรายและการอพยพหนีไฟ ประจำปี 2562
11/03/2019
อ่าน 15 ครั้ง
ห้างสรรพสินค้าชื่อดังใน จ.ระยอง ใส่ใจเรื่อความปลอดภัยอัคคีภัยที่จะเกิดขึ้น นำผู้ประกอบการร้านค้า และพนักงานร่วมซักซ้อมแผนป้องกันและรับมือเหตุเพลิงไหม้
11/03/2019
อ่าน 4 ครั้ง
โรงงานอุตสาหกรรมใน จ.ระยอง จัดงานเปิดบ้านให้ชาวบ้านโดยรอบโรงงานเข้าเยี่ยมชม พร้อมชูนโยบายรณรงค์ลดใช้โฟม-พลาสติก และส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนให้มีรายได้
11/03/2019
อ่าน 2 ครั้ง
เหล่ากาชาดจังหวัดระยองมอบบ้านกาชาดให้ผู้ยากไร้และกาชาดซ่อมแซมบ้านให้น้อง ประจำปี 2561
11/03/2019
อ่าน 5 ครั้ง
เหล่ากาชาดจังหวัดระยองจัดพิธีมอบบ้านกาชาดสร้างบ้านเฉลิมพระเกียรติ 86 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถและ 62 ปีสภานายิกา สภากาชาดไทย
11/03/2019
อ่าน 3 ครั้ง
กกต.ระยอง ร่วมกับ ปชส.ระยอง จัดสัมมนาสร้างจิตสำนึกพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย
11/03/2019
อ่าน 3 ครั้ง
รองผู้ว่าฯ ระยอง เปิดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำและปรับปรุงภูมิทัศน์อ่างเก็บน้ำดอกกราย”
11/03/2019
อ่าน 3 ครั้ง
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดระยองร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีการรับรักษาโรคตา หายภายใน 3 วัน เบื้องต้นสั่งการให้ปลดป้ายโฆษณาลงและจัดเก็บข้อมูลผู้รักษาโรคให้ครบถ้วน ถูกต้อง ตามกรมการแพทย์แผนไทย
11/03/2019
อ่าน 3 ครั้ง
กรมส่งเสริมสหกรณ์ ติวเข้มเครือข่ายสหกรณ์ผู้ผลิตผลไม้ทั่วประเทศ 106 แห่ง ในพื้นที่ 31 จังหวัด วางแผนรวบรวมผลไม้ในฤดูกาลปี 2562
11/03/2019
อ่าน 3 ครั้ง
จังหวัดระยอง เชิญชวนร่วมประกวดภาพถ่าย “ระยองเมืองงาม” ในงานมหกรรมเล่าขานตำนานเมืองระยองฯ 2562 ชิงเงินรางวัลสูงสุด 10,000 บาท
07/03/2019
อ่าน 53 ครั้ง
สมาคมเพื่อนชุมชน ติดอาวุธทางปัญญาแก่ครูแนะแนวใน จ.ระยอง มุ่งพัฒนาขีดความสามารถด้านการศึกษาให้กับบุคลากรทางการแนะแนว
07/03/2019
อ่าน 31 ครั้ง
จ.ระยอง ปลูกฝังสำนึกรักสามัคคีและเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์แก่เด็กและเยาวชน
07/03/2019
อ่าน 27 ครั้ง
ภาคเอกชน ระยอง โชว์โซล่ารูฟท็อป ที่สามารถลดการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ และประหยัดพลังงานโดดเด่นที่สุดในภูมิภาคตะวันออก
07/03/2019
อ่าน 9 ครั้ง
เทศบาลเมืองบ้านฉาง จ.ระยอง เปิดใช้อาคารที่ทำการอย่างเป็นทางการ หลังก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดใช้อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการติดต่อราชการมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2556
07/03/2019
อ่าน 6 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 [10] 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 ถัดไป>>
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง
ชั้น 3 ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150
โทร. 0 3869 4101-2 โทรสาร 0 3869 4103