หน้าหลัก >> ระยองวันนี้
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดระยองวันนี้ ข่าว/บทความทั้งหมด

ระยองวันนี้
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดระยอง ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานแผนพัฒนาจังหวัดระยองตามนโยบายของรัฐบาล
24/12/2015
อ่าน 243 ครั้ง
จังหวัดระยองประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานพัฒนาสาธารณสุขชายทะเลและพื้นที่เกาะจังหวัดระยองครั้งที่ 1/2558
24/12/2015
อ่าน 312 ครั้ง
จังหวัดระยองมอบทุนการศึกษาและเลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียนถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
23/12/2015
อ่าน 319 ครั้ง
จังหวัดระยอง ให้ความช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากตามโครงการรักระยองช่วยระยอง คืนความสุขให้คนระยอง
23/12/2015
อ่าน 340 ครั้ง
จังหวัดระยองจัดโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน” ช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากในพื้นที่ห่างไกลด้วย
23/12/2015
อ่าน 258 ครั้ง
จังหวัดระยองประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดระยองครั้งที่ 7/2558
23/12/2015
อ่าน 254 ครั้ง
ลูกเรือประมงเมืองระยอง อุจจาระร่วงรุนแรงดับคาเรือขณะลอยลำห่างจากฝั่ง 39 ไมล์ทะเล
22/12/2015
อ่าน 197 ครั้ง
จังหวัดระยอง จัดงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2558 ส่งเสริมความเสมอภาค และเปิดโอกาสให้คนพิการได้แสดงถึงศักยภาพของตัวเอง
22/12/2015
อ่าน 285 ครั้ง
จังหวัดระยอง จัดโครงการส่งเสริมความไทย “งามอย่างไทย” รณรงค์ปลุกจิตสำนึกการแต่งกายเรียบร้อย และให้ถูกต้องตามกาลเทศะ
22/12/2015
อ่าน 840 ครั้ง
สำนักงานป้องกันควบคุมโรค จ.ชลบุรี ติวเข้มครูผู้สอนในจังหวัดระยอง เพื่อพัฒนาศักยภาพร่วมเป็นภาคีเครือข่ายในเฝ้าระวังควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบในและรอบสถานศึกษา
22/12/2015
อ่าน 220 ครั้ง
สำนักเศรษฐกิจการเกษตรที่ 7 ติวเข้ม จนท.ที่เกี่ยวข้อง เพิ่มศักยภาพการผลิต การตลาดของสหกรณ์การเกษตรเตรียมพร้อมในการรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
22/12/2015
อ่าน 225 ครั้ง
จังหวัดระยอง ชวนเที่ยวงาน “งานวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ประจำปี 2558 และระยองเคาท์ดาวน์เฟสติวัล 2016”
22/12/2015
อ่าน 365 ครั้ง
จังหวัดระยอง ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา
18/12/2015
อ่าน 291 ครั้ง
จังหวัดระยองขอเชิญเที่ยวงาน วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จังหวัดระยอง ประจำปี 2558และ Rayong Countdown Festival 2016 ชมการแสดง แสง สีเสียงเทิดพระเกียรติฯ ยิ่งใหญ่สุดอลังการ ลุ้นรางวัลสลากกาชาดสมนาคุณ
18/12/2015
อ่าน 779 ครั้ง
จังหวัดระยองประชุมเตรียมการจัดงานวันอนุรักษ์มรดกไทยจังหวัดระยอง ปี 2559
18/12/2015
อ่าน 237 ครั้ง
จังหวัดระยอง จัดสภากาแฟสัญจรประจำเดือนธันวาคม นำปัญหาเร่งด่วน และปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ หารือกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปสู่การแก้ไข
18/12/2015
อ่าน 229 ครั้ง
ระยอง จัดงานมหกรรมโอทอป ตะวันออก เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการโอทอปนำผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพให้แก่ประชาชนเลือกซื้อสินค้าโดยตรง
18/12/2015
อ่าน 293 ครั้ง
จังหวัดระยอง จัดพิธีบำเพ็ญกุศลและถวายดอกไม้จันทน์แด่พระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
17/12/2015
อ่าน 209 ครั้ง
จังหวัดระยองประชุมศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางน้ำช่วงเทศกาลปีใหม่ 2559
16/12/2015
จังหวัดระยองประชุมคณะกรรมการโครงการชดเชยรายได้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง ระดับจังหวัด กรณีเกษตรกรที่ใช้ใบเสร็จเสียภาษีบำรุงท้องถิ่น(ภ.บ.ท.5,6และ 11)
16/12/2015
อ่าน 251 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 [103] 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 ถัดไป>>
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง
ชั้น 3 ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150
โทร. 0 3869 4101-2 โทรสาร 0 3869 4103