หน้าหลัก >> ระยองวันนี้
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดระยองวันนี้ ข่าว/บทความทั้งหมด

ระยองวันนี้
เทศบาลตำบลปากน้ำประแสจัดกิจกรรม ระยองปั่นท่องส่องปากน้ำประแส ปลูกป่าถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี 60 พรรษาและส่งเสริมการใช้จักรยานในชุมชนเชื่อมโยงแหล่งท่องเทียวสำคัญ
08/11/2015
อ่าน 382 ครั้ง
เครือข่ายชุมชนเข้มแข็งภาคตะวันออก จัดงานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดินภาคตะวันออก เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และสืบสานปณิธานหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
08/11/2015
จังหวัดระยองจัดอบรมโครงการรณรงค์ผู้มีจิตอาสา ระดับหมู่บ้าน ในพื้นที่อำเภอเมืองระยอง เป็นอาสาสมัครสภากาชาดไทยของจังหวัดระยอง เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมพรรษา 60 พรรษา
06/11/2015
สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี ร่วมกับ กลุ่มบริษัทดาว ประเทศไทย จัดประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์เชิงสร้างสรรค์ ต่อยอดห้องเรียนวิทยาศาสตร์ให้มีชีวิต
06/11/2015
จังหวัดระยอง เดินหน้าทำแบรนด์ด้านการท่องเที่ยว เบื้องต้นได้เตรียมตั้งคณะทำงานเร่งดำเนินการ เพื่อให้เป็นแบรนด์ด้านการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน โดยกำหนดกรอบการทำงานให้แล้วเสร็จภายใน 8 เดือน
06/11/2015
อ่าน 288 ครั้ง
จังหวัดระยองสรุปยอดผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรม “ปั่นเพื่อพ่อ” (BIKE FOR DAD) วันที่ 2 - 5 พฤศจิกายน 2558
06/11/2015
อ่าน 187 ครั้ง
หลายหน่วยงานเข้าดูแลเหยื่อสาวที่ถูกสาดน้ำกรด จนตาบอด เจ้าตัวเผยไม่อยากให้สัมภาษณ์ใดๆ ทั้งสิ้นเพราะเหมือนตอกย้ำอดีตของตนเอง ทุกวันนี้พอใจกับความเป็นอยู่ที่สามีดูแลดีเป็นอย่างดี
06/11/2015
อ่าน 313 ครั้ง
จังหวัดระยอง ประชุมซักซ้อมทำความเข้าใจ"โครงการสองล้อเพื่อน้อง ของขวัญเพื่อโลก” ซึ่งขบวนจักรยานจะเข้าสู่เขตจังหวัดระยอง ในวันที่ 30 พฤศจิกายนนี้
05/11/2015
จังหวัดระยอง เตรียมจัดงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทานจังหวัดระยอง ประจำปี 2558
05/11/2015
อ่าน 328 ครั้ง
มูลนิธิราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระยอง จัดตั้งคณะกรรมการเครือข่ายระดับจังหวัดเพื่อพัฒนาเครือข่ายแกนนำผู้รับทุนพระราชทาน
05/11/2015
อ่าน 469 ครั้ง
จังหวัดระยอง เดินหน้าเฝ้าระวังติดตามตรวจสอบและวิเคราะห์คุณภาพแหล่งน้ำในพื้นที่ ตามคำสั่งของ คสช.ที่กำหนดให้มีการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง หลังจังหวัดระยอง เป็นพื้นที่หนึ่งที่มีเขตประกอบการอุตสาหกรรมอยู่จำนวนมาก
05/11/2015
อ่าน 332 ครั้ง
ผู้นำอปท.5 องค์กร เข้าพบพ่อเมืองระยองเรียกร้องให้ใช้มาตรา 30 จัดที่ดินทำกินให้ราษฎรกว่า 2 หมื่นราย
05/11/2015
อ่าน 214 ครั้ง
นักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ รุ่นที่ 58 ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมการปฎิบัติภารกิจของเรือหลวงจักรีนฤเบศร "ตามหลักสูตรการเดินทางดูกิจการและศึกษาภูมิประเทศภาคตะวันออก"
04/11/2015
อ่าน 511 ครั้ง
สรุปยอดผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรม Bike For Dad จังหวัดระยอง วันที่ 2 - 3 พฤศจิกายน 2558
04/11/2015
อ่าน 222 ครั้ง
จังหวัดระยองประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดกิจกรรมการแสดงและการประกวดต่างๆงานวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชจังหวัดระยอง ประจำปี 2558
04/11/2015
คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ประชุมวางแผนด้านการประชาสัมพันธ์ เพื่อยกระดับการจัดงานเทศกาลเที่ยวทะเลหาดบ้านเพ-เกาะเสม็ด ประจำปี 2558 ปีที่ 15 ขึ้นสู่ระดับสากล
03/11/2015
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดระยอง เสนอของบประมาณก่อสร้างและซ่อมแซมโครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า เป็นเงินกว่า 38 ล้านบาท หลังจังหวัด ได้ถ่ายโอนให้ไปดูแลบริหารจัดการ เพื่อบริการพี่น้องประชาชนในพื้นที่
03/11/2015
อ่าน 216 ครั้ง
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือนิด้า ร่วมถกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในจังหวัดระยอง และชี้แจงแผนและโครงการฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดระยอง
03/11/2015
อ่าน 270 ครั้ง
จังหวัดระยองร่วมประชุมชี้แจงทำความเข้าใจการจัดแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 2558/59 ผ่านระบบ Video Conference
03/11/2015
อ่าน 291 ครั้ง
จังหวัดระยองขอเชิญเป็นเจ้าภาพพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน จังหวัดระยองประจำปี 2558
03/11/2015
อ่าน 214 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 [110] 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 ถัดไป>>
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง
ชั้น 3 ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150
โทร. 0 3869 4101-2 โทรสาร 0 3869 4103