หน้าหลัก >> ระยองวันนี้
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดระยองวันนี้ ข่าว/บทความทั้งหมด

ระยองวันนี้
จังหวัดระยองมอบเงินทุนกู้ยืมเพื่อประกอบอาชีพให้กับคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ
24/01/2019
อ่าน 13 ครั้ง
ฝ่ายปกครอง อ.บ้านฉาง สนธิกำลังเจ้าหน้าที่กวาดล้างแรงงานต่างด้าวเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรโดยผิดกฎหมายในพื้นที่
24/01/2019
อ่าน 28 ครั้ง
สำนักบริหารการปกครองส่วนท้องที่ กรมการปกครอง อบรมเจ้าหน้าที่จังหวัดระยองและฉะเชิงเทรา โครงการสนับสนุนแผนงานการจัดการปัญหาที่ดินทำกินในหน้าที่ฝ่ายปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
24/01/2019
อ่าน 20 ครั้ง
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดระยอง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมชี้แจงและทำความเข้าใจกับตัวแทนราษฎรที่บุกรุกพื้นที่ ขอให้รื้อย้ายอาคารบ้านเรือนออกจากพื้นที่ ภายใน 30 วัน
23/01/2019
อ่าน 50 ครั้ง
อบจ.ระยองเปิดโคมไฟที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันศิลปหัตถกรรม นักเรียน ครั้งที่ 68
23/01/2019
อ่าน 44 ครั้ง
กลุ่มประมงเรือเล็กพื้นบ้านเมืองระยอง อยากเห็นหน้าตานายกรัฐมนตรีภายใต้รัฐบาลชุดใหม่ หลังเลือกตั้งได้รัฐบาลชุดใหม่ วอนเร่งกระตุ้นเศรษฐกิจให้ประชาชนมีรายได้
23/01/2019
อ่าน 53 ครั้ง
เทศบาลนครระยองจัดพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารตอบข้อร้องเรียนร้องทุกข์และแก้ปัญหาให้กับประชาชนและสื่อมวลชน
23/01/2019
อ่าน 15 ครั้ง
ระยองเตรียมขึ้นทะเบียนจีไอทุเรียนพันธุ์ "หมอนทอง" เพื่อคุ้มครองสิทธิ์และสร้างความเชื่อมั่นให้กับสินค้าชุมชน
23/01/2019
อ่าน 14 ครั้ง
เหล่ากาชาดจังหวัดระยองจัดพิธีมอบบ้านกาชาด ตามโครงการกาชาดสร้างบ้านให้ผู้ยากไร้ ประจำปี 2561
23/01/2019
อ่าน 21 ครั้ง
จังหวัดระยอง ติดตามการดำเนินงานอนุกรรมการด้านโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาเมืองในคณะกรรมการขับเคลื่อนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก จังหวัดระยอง
22/01/2019
อ่าน 62 ครั้ง
กอ.รมน.จังหวัดระยอง จัดโครงการสร้างความรักความปรองดองในสังคม ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
22/01/2019
อ่าน 34 ครั้ง
เป็นปลื้ม นายกเล็กเมืองมาบตาพุดยินดีกับเด็ก ป.5 แข่งทักษะภาษาอังกฤษได้เหรียญเงิน
22/01/2019
อ่าน 29 ครั้ง
ทต.ทับมา เพิ่มประสิทธิภาพ จนท.และผู้นำท้องถิ่นในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลทับมา ปีงบประมาณ 2562
22/01/2019
อ่าน 12 ครั้ง
ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดระยองพร้อมด้วยประชาชนชาวระยองซักซ้อมรำเทิดพระเกียรติฯร่วมในงาน "รุกข มรดกของแผ่นดิน ใต้ร่มพระบารมี" จังหวัดระยอง วันที่ 26 มกราคม นี้
22/01/2019
อ่าน 43 ครั้ง
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.ระยอง จัดงานวันคนพิการสากล ปี 2561 ภายใต้แนวคิด “ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง”
22/01/2019
อ่าน 17 ครั้ง
รองผู้ว่าฯ ระยอง ติดตามผลการดำเนินงานในการประชุมอนุกรรมการสร้างการรับรู้ EEC
22/01/2019
อ่าน 44 ครั้ง
จังหวัดระยอง ส่งมอบปลากะตักแห้งให้ผู้แทนทัพเรือภาคที่ 1 ลำเลียงสู่ภาคเหนือตามโครงการต่อต้านโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
22/01/2019
อ่าน 32 ครั้ง
นักวิ่งจากทั่วสารทิศกว่า 6,000 คน ร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล Run To Change Rayong นำรายได้จากการจัดกิจกรรมสร้างบ้านผู้ยากไร้
21/01/2019
อ่าน 26 ครั้ง
ศูนย์ อปพร.จังหวัดระยองจัดประชุมประชาคม อปพร.จังหวัดระยองประจำปี ๒๕๖๒ และร่วมกันพัฒนาวัดตามโครงการจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ
21/01/2019
อ่าน 23 ครั้ง
สนง.ปภ.ระยอง จัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชน ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดระยอง รุ่นที่ 1
21/01/2019
อ่าน 26 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 [18] 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 ถัดไป>>
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง
ชั้น 3 ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150
โทร. 0 3869 4101-2 โทรสาร 0 3869 4103