หน้าหลัก >> ระยองวันนี้
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดระยองวันนี้ ข่าว/บทความทั้งหมด

ระยองวันนี้
โครงการพัฒนาศักยภาพคณะทำงานและเครือข่ายเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส คนไร้ที่พึ่งและขอทาน
30/01/2018
อ่าน 211 ครั้ง
เทศบาลตำบลทับมา ใส่ใจประชาชนในพื้นที่ ส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้ให้แก่กลุ่มแม่บ้าน โดยการรวมกลุ่มกันแปรรูปผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อเพิ่มมูลค่า
30/01/2018
อ่าน 151 ครั้ง
รองผู้ว่าฯ ระยองร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดงาน The 1st KVIS Invitational Science Fair ณ โรงเรียนกำเนิดวิทย์ จังหวัดระยอง
29/01/2018
อ่าน 197 ครั้ง
ศูนย์ควบคุมมลพิษระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก ร่วมกับ ทสจ.ระยอง ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์จากกรณีพบปลาสลิดหินลอยตายบนผิวน้ำเป็นจำนวนมาก บริเวณหาดทรายทอง หาดตากวน – อ่าวประดู่
29/01/2018
อ่าน 276 ครั้ง
ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประชุมหัวส่วนราชการจังหวัด กำชับส่วนราชการที่เสนอของบประมาณต่อที่ประชุม ครม.สัญจรภาคตะวันออก เตรียมข้อมูลรายละเอียดที่ชัดเจน
29/01/2018
อ่าน 170 ครั้ง
สนามบินอู่ตะเภารับนักท่องเที่ยวสายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ส เที่ยวบินปฐมฤกษ์บินตรงจากกรุงโดฮา พร้อมบริการเที่ยวบินอู่ตะเภา 4 เที่ยวบินต่อสัปดาห์
29/01/2018
ทต.ทับมา จัดโครงการจักรยานสานฝันปั่นวันอาทิตย์ ฟังธรรมส่งเสริมความสัมพันธ์ในครอบครัว
28/01/2018
พบปลาลอยตายเกลื่อนทะเลระยอง หลายหน่วยงานลงพื้นที่ตรวจ คาดเป็นปรากฎการณ์แพลงตอนบลูม(ทะเลเปลี่ยนสี) เกิดประจำทุกปี
28/01/2018 15:05:39
พมจ.ระยอง จัดอบรมพัฒนาแกนนำ V-Spirit ยุวอาสา โครงการ “พัฒนาเพื่อการแบ่งปันที่ยิ่งใหญ่ Shift and Share” ภายใต้โครงการปฏิหาริย์แห่งชีวิต (Miracle of Life) ปี 2561 สานต่อพระราชปณิธานของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
28/01/2018
อ่าน 194 ครั้ง
ชมรมวิทยากรลูกเสือชาวบ้านอำเภอเมืองระยองจัดพิธีปิดการชุมนุมรอบกองไฟลูกเสือชาวบ้านเพื่อความปรองดองสมานฉันท์และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
28/01/2018
อ่าน 199 ครั้ง
รร.ระยองวิทยาคมปากน้ำ ร่วมกับ สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ จัดกิจกรรมทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา
27/01/2018
อ่าน 170 ครั้ง
วัฒนธรรมจังหวัดระยอง เผยรายได้การจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน จากผู้ประกอบ ในงานเปิดประตูวัฒนธรรมสัญจรมุ่งสู่อาเซียน จังหวัดระยอง รวม 3 วัน เป็นเงิน 450,735 บาท
27/01/2018
อ่าน 180 ครั้ง
ชมรมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาจังหวัดระยอง จัดทอล์คโชว์การกุศล "สานพลัง สู่มิติใหม่ สร้างงาน สร้างอาชีพคนพิการ " เพื่อหารายได้จัดซื้อกายอุปกรณ์และจัดตั้งกองทุนช่วยเหลือด้านอาชีพคนพิการ
27/01/2018
อ่าน 175 ครั้ง
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง ลงพื้นที่ตรวจปัสสาวะสุกรจากโรงฆ่าสัตว์
27/01/2018
เหล่ากาชาดจังหวัดระยอง จัดประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 3/2561 เพื่อพิจารณาการดำเนินโครงการของเหล่ากาชาดจังหวัดในปีงบประมาณ 2561
26/01/2018
อ่าน 78 ครั้ง
ศูนย์ราชการจังหวัดระยองพร้อมใจลดใช้พลังงานพัฒนาระบบการจัดการพลังงานอย่างเหมาะสม เกิดประสิทธิภาพ และประหยัดพลังงาน
26/01/2018
อ่าน 129 ครั้ง
ปภ.ระยองและคณะทำงานถอดบทเรียนหาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุบนท้องถนนหลังพบอัตราการเกิดอุบัติเหตุยังพุ่งสูง
26/01/2018
อ่าน 154 ครั้ง
จ.ระยอง จัดอบรมเยาวชนอาสารักษาดินแดงต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2561 สร้างภูมิคุ้มกันให้กลุ่มเสี่ยงห่างไกลปัญหายาเสพติด
26/01/2018
ขนส่งจังหวัดระยอง จับมือภาคีเครือข่าย ติวเข้มคนขับรถบรรทุกขนาดใหญ่ ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและขับรถเพื่อประหยัดเชื้อเพลิง
26/01/2018
อ่าน 81 ครั้ง
จังหวัดระยองเตรียมจัดโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม คืนความสุขให้ประชาชน” จังหวัดระยอง ครั้งที่ 5 ณ เทศบาลตำบลสำนักท้อน หมู่ที่ 1 ตำบลสำนักท้อน อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง
26/01/2018
อ่าน 184 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 [47] 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 ถัดไป>>
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง
ชั้น 3 ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150
โทร. 0 3869 4101-2 โทรสาร 0 3869 4103