หน้าหลัก >> ระยองวันนี้
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดระยองวันนี้ ข่าว/บทความทั้งหมด

ระยองวันนี้
กระทรวงดิจิทัลเพื่อสังคม ร่วมขบวนพิธีเปิดงานประตูวัฒนธรรมมุ่งสู่อาเซียน สานศิลป์ วิถีถิ่นอาเซียน ASEAN Original Culture (AEC) ในขบวนสาธารณรัฐประชาชนลาว
25/01/2018
จ.ระยอง จัดงานเปิดประตูวัฒนธรรมสัญจรสู่อาเซียน มุ่งส่งเสริมความเข้าใจอันดีต่อกันระหว่างประเทศในภูมิภาค ธำรงไว้ซึ่งสันติภาพ และผลประโยชน์ร่วมกันของประเทศสมาชิกทั้ง 10 ประเทศ
25/01/2018 22:13:29
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง ประชุมอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด (ระยอง) ครั้งที่ 1/2561
25/01/2018 16:09:10
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระยอง จัดประชุมย่อยเชิงปฏิบัติการด้านพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
25/01/2018 12:30:11
อ่าน 120 ครั้ง
จ.ระยอง เปิดตลาดประชารัฐต้องชม ตลาดสีเขียว จำหน่ายสินค้าเกษตร ผักปลอดสารพิษ สมุนไพรและอาหารปรุงสำเร็จ
24/01/2018 16:40:08
อ่าน 186 ครั้ง
ปศุสัตว์จังหวัดระยอง และเทศบาลตำบลทับมาจัดจำหน่ายเนื้อสุกรประชารัฐ ราคาประหยัด ลดค่าครองชีพประชาชนในงานมหกรรมส่งเสริมสุขภาพและป้องกันควบคุมโรค ประจำปี 2561
24/01/2018
อ่าน 150 ครั้ง
เหล่ากาชาดจ.ระยอง ออกเยี่ยมให้กำลังใจและมอบชุดธารน้ำใจแก่นักศึกษาที่ได้รับบาดเจ็บกรณีเตาสารเคมีระเบิดในโรงงานเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดจ.ระยอง
24/01/2018
อ่าน 129 ครั้ง
จ.ระยอง เป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการ Cardiac Network Forum เครือข่ายหัวใจ Thailand 4.0 “ฮิ” เป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียรู้และเผยแพร่องค์ความรู้งานวิจัยของบุคลากรทางการแพทย์
24/01/2018
อ่าน 243 ครั้ง
ทต.ทับมาเปิดงาน “มหกรรมส่งเสริมสุขภาพและป้องกันควบคุมโรค”
24/01/2018
อ่าน 151 ครั้ง
เหล่ากาชาดจังหวัดระยอง จัดพิธีมอบบ้านตามโครงการกาชาดสร้างบ้านให้ผู้ยากไร้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2560
24/01/2018
อ่าน 162 ครั้ง
ทต.ทับมา เดินหน้าสร้างการรับรู้แก่ประชาชนให้ทราบถึงสิทธิและหน้าที่ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
23/01/2018 15:53:16
อ่าน 117 ครั้ง
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก (ชลบุรี ระยอง จันทบุรี) จับมือเดินหน้าป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างจริงจัง หลังพบสถิติการเกิดอุบัติเหตุเป็นลำดับต้น ๆ ของประเทศ
23/01/2018 16:48:36
อ่าน 85 ครั้ง
จ.ระยอง ถอดบทเรียนเร่งแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุทางถนนอย่างจริงจัง ลดสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินประชาชน
23/01/2018
อ่าน 136 ครั้ง
จังหวัดระยอง ประชุมชี้แจงการจัดแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมในภาพรวมของจังหวัดระยอง ประจำปี 2561
23/01/2018
อ่าน 173 ครั้ง
จ.ระยองจัดประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดระยอง ครั้งที่ 1/2561 เพื่อติดความความก้าวหน้าการดำเนินงานโรคติดต่อที่สำคัญและเป็นปัญหาของจ.ระยอง
23/01/2018
อ่าน 145 ครั้ง
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ส่งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบหาสาเหตุกรณีเกิดเหตุสารเคมีระเบิดและกระเด็นใส่นักศึกษาฝึกงานจนได้รับบาดเจ็บสาหัส
22/01/2018 12:30:33
อ่าน 140 ครั้ง
คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดระยอง(ย่อย)จัดประชุม ปรึกษาหารือแนวทางในการดำเนินงานโครงการในปีงบประมาณ 2561 และเตรียมลงพื้นที่สอดส่อง
22/01/2018
อ่าน 138 ครั้ง
จ.ระยอง จัดอบรมสร้างการรับรู้เกี่ยวกับกฎหมายให้แก่เยาวชนในสถานศึกษา เพื่อปลุกจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริต อย่างเป็นรูปธรรม
21/01/2018
อ่าน 97 ครั้ง
จ.ระยอง เปิด Application เกษตรกินเที่ยว ยุค 4.0 เชื่อมโยงสินค้าเกษตร ที่พักและแหล่งท่องเที่ยว
19/01/2018 13:16:15
ระยอง ยกระดับมาตรฐานการจัดการด้านการท่องเที่ยวสู่มาตรฐานสากล
19/01/2018 11:19:45
อ่าน 120 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 [48] 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 ถัดไป>>
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง
ชั้น 3 ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150
โทร. 0 3869 4101-2 โทรสาร 0 3869 4103