ข่าวท้องถิ่น
ศรีสะเกษ จัดงานวัน “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวง ร.9

วันที่ 2 มี.ค. 2562 (จำนวนคนอ่าน 12 คน)

 

ศรีสะเกษ จัดงานวัน "พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวง ร.9

 

วันนี้ (2 มี.ค. 62) ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติครองราชย์ 60 ปี โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยนางชุติพร วิจิตร์แสงศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ ผู้บริหารภาคเอกชน และนักเรียนนักศึกษา กว่า 500 คน ร่วมพิธีถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในฐานะที่พระองค์ทรงเป็น "พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” ซึ่งจังหวัดศรีสะเกษ โดยสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน จัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านอย่างหาที่สุดมิได้

 

นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ได้นำพระราชดำรัสเกี่ยวกับการช่างไทย ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช เมื่อคราวที่เสด็จเป็นองค์ประธานเปิดงานแนะแนวอาชีพและแข่งขันฝีมือแห่งชาติ ที่สวนลุมพินีสถาน เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2533 มากล่าวนำความตอนหนึ่งว่า”ช่างทุกประเภท เป็นกลไกสำคัญอย่างยิ่งในชีวิตของบ้านเมืองและของทุกคน เพราะตลอดชีวิตเรา เราต้องอาศัยและใช้บริการ หรือสิ่งต่างๆที่มาจากฝีมือช่างอยู่ทุกวี่ทุกวัน ผู้เป็นช่าง จึงสมควรได้รับความเอาใจใส่สนับสนุนจากทุกๆฝ่าย ยิ่งในสมัยปัจจุบัน วิทยาการทุกอย่างเจริญก้าวหน้า ยิ่งจำเป็นเป็นต้องส่งเสริมมากเป็นพิเศษ เพื่อให้ได้ช่างที่มีความสามารถสูง ให้มีสิ่งใช้สอยที่มีคุณภาพดีและเพียงพอกับความต้องการ ในการส่งเสริมนั้น มีปัญหาอันควรจะได้พิจารณา ปัญหาแรก ได้แก่ปัญหาเรื่องการให้ความรู้ทางหลักวิทยาการ และความรู้ทางการออกแบบ ประการที่สอง ได้แก่ปัญหาเรื่องฝีมือ ซึ่งจะต้องปรับปรุงให้มีความประณีตและประสิทธิภาพได้มาตรฐานจริงๆ ประกาที่สาม ได้แก่ปัญหาเรื่องการจัดหางานและหาตลาด เพื่อช่วยเหลือ สั้งสามประการนี้ จะต้องกระทำให้สอดคล้องกันไป เพื่อให้ช่างมีรายได้และผลกำไร สำหรับนำมาเป็นทุนรอนสร้างฐานะและความเจริญก้าวหน้า ข้าพเจ้าใครขอฝากความคิดทั้งนี้ไว้เป็นแนวทางปฏิบัติของท่านทั้งหลายต่อไป”

 

จากนั้น  นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยนางชุติพร วิจิตร์แสงศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ ได้ร่วมมอบทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ให้แก่เยาวชนที่เข้าฝึกที่สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ หลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทำงานระยะสั้น จำนวน 7 ทุนๆ ละ 4,000 บาท (สี่พันบาทถ้วน)

                                                                      --------------------

ฉัตรชัย  พรหมมาศ/ศรีสะเกษ