ข่าวท้องถิ่น
เทศบาลเมืองสุรินทร์อบรมให้ความรู้และเพิ่มประสิทธิภาพ ด้านการป้องกันโรคิดต่อให้แก่ อสม

วันที่ 11 ก.ค. 2555 (จำนวนคนอ่าน 302 คน)
กำชัย วันสุข ส.ปชส.สร

              วันนี้ (วันที่ 11ก.ค.)ที่อาคารเบญจวรรณ วัดบูรพาราม พระอารามหลวงเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสุรินทร์ นายพรชัย มุ่งเจริญพร รองนายกเทศมนตรีเมืองสุรินทร์ กำหนดจัดอบรมเรื่อง การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ให้แก่ อสม.ในเขตเทศบาลเมืองสุรินทร์ ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ สืบเนื่องมาจากสถานการณ์ของโรคติดต่อในปัจจุบันมีแนวโน้มเกิดขึ้น และมีการแพร่ระบาด อย่างรวดร็ว โดยมีเชื้อไวรัส หรือเชื้อจุลินทรีย์ต่าง ๆ เป็นสาเหตุของการเกิดโรค เช่น โรคไข้เลือดออก โรคไข้หวัดนก โรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ซึ่งโรคติดต่อเหล่านี้ มีการแพร่ระบาดไปทั่วโลก และคร่าชีวิตผู้คนมากมาย ดังนั้น การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ จึงเป็นพันธกิจสำคัญประการหนึ่ง ในการพัฒนาสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองสุรินทร์ ซึ่งเทศบาลเมืองสุรินทร์ได้เห็นความสำคัญของปัญหาดังกล่าวและได้ดำเนินการต่อเนื่องมาตลอด จึงได้จัดการอบรมการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อให้แก่ อสม.ในเขตเทศบาลเมืองสุรินทร์ เนื่องจากเป็นผู้ที่ดำเนินงานด้านสาธารณสุขมูลฐานในชุมชน และมีบทบาทสำคัญในการดำเนินงานด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อด้วย เพื่อให้ อสม.มีความรู้เรื่องการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อต่าง ๆ อีกทั้งสามารถดำเนินกิจกรรมการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างพฤติกรรมอนามัยที่ดีเป็นแบบอย่างที่ดีด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อต่าง ๆ ให้แก่ประชาชน
             ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับความรู้ เรื่อง โรคอุจจาระร่วง โรคไข้เลือดออก โรคเรื้อน โรคมือเท้าปาก โรควัณโรค โรคไข้หวัดใหญ่ โรคไข้ฉี่หนู โรคไข้หวัดนก โรคเอดส์ ตลอดจน การดำเนินงานด้านการป้องกันโรคติดต่อในชุมชน โดยมี อสม.เข้ารับการอบรมจำรวน 200 คน อบรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11 - 12 กรกฎาคม 2555
 
กำชัย วันสุข///ส.ปชส.สุรินทร์

  จำนวนคนโหวต 2 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
 
« มกราคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
ดูปฏิทินทั้งหมด


สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ ถ. หลักเมือง อ. เมือง จ. สุรินทร์
โทร. 044514604  mail prsurin@gmail.com