ข่าวท้องถิ่น
ศาลรัฐธรรมนูญ มีมติการแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งฉบับต้องทำประชามติสอบถามประชาชน หรือสามารถแก้ไขบางมาตราได้ และการกระทำดังกล่าวไม่เข้าข่ายล้มล้างการปกครอง

วันที่ 13 ก.ค. 2555 (จำนวนคนอ่าน 198 คน)
ประนนท์ ไม้หอม ส.ปชส. สุรินทร์

ศาลรัฐธรรมนูญ มีมติการแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งฉบับต้องทำประชามติสอบถามประชาชน หรือสามารถแก้ไขบางมาตราได้ และการกระทำดังกล่าวไม่เข้าข่ายล้มล้างการปกครอง
           ศาลรัฐธรรมนูญ อ่านคำวินิจฉัย โดยมอบหมายให้นายบุญส่ง กุลบุพผา และนายนุรักษ์​ มาประณีต เป็นผู้อ่านคำร้อง นายบุญส่ง ได้อ่านคำวินิจฉัยใน 4 ประเด็น ว่า มีอำนาจรับไว้ แก้มาตรา 291 หรือไม่ เข้าข่ายการล้มล้างการปกครอง และผลให้มีการยุบพรรค และเพิกถอนสิทธิการเมืองหรือไม่ โดยในประเด็นที่ 1 ตามมาตรา 68 วรรค 2 ศาลเห็นว่าให้สิทธิ์ผู้พบเห็น เสนอเรื่องต่ออัยการสูงสุด และให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสั่งการยกเลิกคำสั่งสามารถทำได้ เพราะเป็นอำนาจหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญ โดยอัยการสูงสุดมีหน้าที่ตรวจสอบเท่านั้น ไม่อาจตัดสิทธิ์ผู้ร้องในการยื่นเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญได้ เพราะการแปลความดังกล่าว สอดคล้องมาตรา 68 ว่าด้วยสิทธิพิทักษ์รัฐธรรมนูญ ที่ให้ทุกคนมีสิทธิ์ในการป้องกัน การล้มล้างการปกครอง และมาตรา 69 บุคคลมีสิทธิต่อต้านโดยสันติวิธี และศาลรัฐธรรมสามารถอยู่ในวิสัย ที่จะสั่งให้หยุดการกระทำที่ไม่ถูกต้องได้ ดังนั้นบทบัญญัติทั้ง 2 จึงเป็นไปเพื่อรักษาคุ้มครองรัฐธรรมนูญ และมีความสำคัญกว่าเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้ หากอัยการสูงสุดตรวจสอบแล้ว ไม่มีคำสั่งยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญ หรือยื่นล่าช้า อาจจะไม่ทันการ หรือมีผลย้อนหลังได้ ดังนั้น ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีมติ 7 ต่อ 1 ให้รับคำร้องไว้พิจารณาได้ ตามมาตรา 68 วรรค 2 ส่วนประเด็นการแก้รัฐธรรมนูญมาตรา 291 ยกร่างรัฐธรรมนูญใหม่ได้หรือไม่ เห็นว่า การแก้ไขมาตรา 291 โดยตั้ง ส.ส.ร.ยกร่างใหม่ ไม่สอดคล้องเจตนารมณ์ของมาตราดังกล่าว เพราะอำนาจการสถาปนารัฐธรรมนูญเป็นของประชน ซึ่งรัฐธรรมนูญนี้ ผ่านการทำประชามติจากประชาชน จึงควรให้ ประชาชนลงประชามติก่อนว่า สมควรแก้ไขหรือไม่ และหากสภาจะแก้ไขเอง ควรแก้ไขเป็นรายมาตรา จึงจะสอดคล้องกับเจตนารมณ์ มาตรา 291 สำหรับประเด็นการล้มล้างการปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญ เห็นว่า กระบวนการดังกล่าวยังไม่แล้วเสร็จเป็นรูปธรรม จึงไม่มีข้อเท็จจริงที่เชื่อได้ว่า เป็นการล้มล้างการปกครอง ตามที่ผู้ร้องกล่าวอ้าง เป็นเพียงการคาดการณ์ล่วงหน้า อีกทั้งยังเห็นว่า หากการแก้ไขกระทบการเปลี่ยนแปลง การปกครอง ก็มีการบัญญัติให้ประธานรัฐสภา และรัฐสภามีอำนาจยับยั้งได้ รวบถึงผู้ที่ทราบการกระทำสามารถยื่นคำร้องต่ออัยการสูงสุด และศาลรัฐธรรมนูญยับยั้งได้ นอกจากนี้ การเบิกความของผู้ถูกร้อง ต่างเบิกความยืนยันในเจตนาการแก้ไขรับธรรมนูญ ว่า ไม่มีเจตนาล้มการปกครอง และยังแสดงเจตคติ ในการคงไว้ซึ่งการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ดังนั้น พิจารณาแล้วเห็นว่า คำร้องทั้ง 5 ไม่มีข้อเท็จจริงเพียงพอ ว่าเป็นการล้มการปกครอง จึงเป็นการคาดการณ์ และห่างไกล ที่จะเกิดเรื่องดังกล่าว ดังนั้นการกระทำผู้ถูกร้อง จึงฟังไม่ได้ว่า เป็นการล้มล้างการปกครอง และเมื่อวินิจฉัยแล้ว ไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยในกรณีการยุบพรรคและตัดสินการเมือง จึงยกคำร้องทั้ง 5 คำร้อง และยกคำร้องของพลตรีจำลอง ศรีเมือง แกนนำพันธมิตรฯ จึงไม่มีเหตุผลสมควรชะลอคำวินิจฉัย

  จำนวนคนโหวต 2 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
ชื่อ ของคุณ : *
ความคิดเห็น : *
 
« มกราคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
ดูปฏิทินทั้งหมด


สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ ถ. หลักเมือง อ. เมือง จ. สุรินทร์
โทร. 044514604  mail prsurin@gmail.com