ข่าวท้องถิ่น
ติวเข้ม เครือข่าย 4 จังหวัดนครชัยบุรินทร์ ในการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดีสู่สากล

วันที่ 17 ส.ค. 2555 (จำนวนคนอ่าน 260 คน)
ประนนท์ ไม้หอม ส.ปชส. สุรินทร์

จังหวัดสุรินทร์ ติวเข้ม เครือข่าย 4 จังหวัดอีสานตอนล่าง นครชัยบุรินทร์ พร้อมรับทราบถึงผลกระทบต่อการเปิดการค้าเสรีต่อข้าวไทย และหาแนวทางพัฒนาด้านการผลิต การแปรรูป และการตลาดร่วมกันเพื่อผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพแข่งขันระดับโลก
             ที่ห้องประชุมสำนักงานชลประทานสุรินทร์ อ.เมือง จ.สุรินทร์ ( 17 ส.ค. 2555 ) นายพิภพ ดำทองสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เปิดสัมมนาเครือข่ายการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดีสู่สากล ปี 2555 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 หรือนครชัยบุรินทร์ ซึ่งประกอบไปด้วย จังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย์ ชัยภูมิ และจังหวัดสุรินทร์ มีพื้นที่ปลูกข้าวหอมมะลิ ทั้ง 4 จังหวัด กว่า 9.36 ล้านไร่ เกษตรกร 520,454 ครัวเรือน พื้นที่ทั้งประเทศ 19 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 49.26 ของพื้นที่ปลูกทั่วประเทศ ผลผลิตเฉลี่ย 430 กิโลกรัม/ไร่ ผลิตรวม 4.02 ล้านตัน คิดเป็นมูลค่า 60,000 ล้านบาท ซึ่งเกษตรกรยังมีปัญหาผลผลิตไม่ได้มาตรฐาน ต้นทุนการผลิตสูง ผลผลิตต่อไร่ต่ำ ขาดความรู้เรื่องการผลิตข้าวไม่ได้มาตรฐาน GAPและขาดการเชื่อมโยงกลุ่มการผลิต การแปรรูปและการตลาด หากมีการแก้ไขปัญหาและพัฒนาการผลิตตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำได้ จะสามารถสร้างรายได้ให้เกษตรกรผู้ผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพเพิ่มมากขึ้น นายไพสิฐ เกตุสถิตย์ เกษตรจังหวัดสุรินทร์ กล่าวว่า การสัมมนาเครือข่ายการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดีสู่สากลครั้งนี้ จะได้รับทราบถึงผลกระทบต่อการเปิดการค้าเสรีต่อข้าวไทย และศักยภาพเกษตรกรไทยในการสร้างเครือข่ายการผลิตข้าวหอมมะลิ จากวิทยากรรับเชิญชื่อดัง พร้อมเดินทางทัศนศึกษางานจากสหกรณ์กองทุนข้าวสุรินทร์และกลุ่มผู้ผลิตข้าวอินทรีย์ ทั้งนี้เพื่อการแข่งขันในตลาดโลก พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และแนวทางพัฒนาด้านการผลิต การแปรรูป การตลาดและการเชื่อมโยงเครือข่ายการผลิตข้าวหอมมะลิของกลุ่มจังหวัด การสัมมนา ในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประกอบไปด้วย เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร กลุ่มผู้แปรรูปผู้ประกอบการโรงสีข้าวหอมมะลิ เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง จำนวน 120 คน ซึ่งมาจากจังหวัดนครราชสีมา 30 คน จากจังหวัดชัยภูมิ 30 คน จากจังหวัดบุรีรัมย์ 30 คน และจังหวัดสุรินทร์ 30 คน ///////// ประนนท์ ไม้หอม / ข่าว /ส.ปชส. สุรินทร์

  จำนวนคนโหวต 3 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
ชื่อ ของคุณ : *
ความคิดเห็น : *
 
« กุมภาพันธ์ 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28
ดูปฏิทินทั้งหมด


สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ ถ. หลักเมือง อ. เมือง จ. สุรินทร์
โทร. 044514604  mail prsurin@gmail.com